Nesten 200 høringssvar til TEK17

Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK har mottatt nesten 200 høringsuttalelser.

Sist endret 13.02.2017
Høringsfristen for TEK17 er ute og svarene er til behandling hos DiBK.

Samtlige høringsuttalelser legges ut på dibk.no.

- Interessen har vært stor, og engasjementet bredt. Dette gir oss et godt grunnlag å jobbe videre med. Vi går nå igjennom uttalelsene og forbereder våre videre anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad.

Nye forskriftskrav fastsettes av departementet og skal etter planen tre i kraft 1.7.2017.

Veiledningen til TEK17 med preaksepterte ytelser vil være klar samtidig med forskriften.

Mange brukte høringsløsningen

- På denne høringen tok vi i bruk vår nye nettbaserte høringsløsning. 75 prosent av høringssvarene kom inn via løsningen. Dette er vi svært fornøyd med. Vi har fått strukturerte uttalelser på digital form. Dette gir oss god oversikt og vil effektivisere vårt videre arbeid, fortsetter Ketil Krogstad.