Ny rapport: Solcelleteknologi og brannsikkerhet

En rapport fra RISE Fire Research har undersøkt branntekniske utfordringer ved bruk av solcelleteknologi.

Sist endret 28.09.2018
Solceller
Rapport om solcelleteknologi og brannsikkerhet danner kunnskapsgrunnlag for å ivareta brannsikkerheten.

I undersøkelsen er det tatt hensyn til brannstart, brannspredning og brannslokking.

Studien danner kunnskapsgrunnlag for å ivareta brannsikkerheten under montering, drift og under slokkeinnsats, og å utforme et enhetlig og tydelig regelverk.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).