Nye energikrav fra 1.1.2016

Fra nyttår gjelder nye energikrav i TEK10. Energikravene som gjelder fra 1. januar 2016, har ett års overgangstid.

Sist endret 21.12.2015
Solcellepanel
Med energikravene som gjelder fra 1.1.2016, lempes det på kravene til energieffektivitet til bygg som produserer elektrisitet lokalt med f.eks solceller Foto: Ilja C. Hendel

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Bygninger som oppføres etter de nye kravene, får bedre isolert bygningskropp og mer effektive tekniske systemer. I tillegg er det forbud mot installasjon av varmeinstallasjon for fossil brensel i nye boliger og bygninger. Kravet til energiforsyninger er enklere enn tidligere og åpner for økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming.

Små bygninger på under 70 kvadratmeter har reduserte energikrav. Videre er det unntak fra energikravene for små fritidsboliger. Det lempes på kravene til energieffektivitet for bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet med f.eks. solceller.

 

Overgangsperiode på ett år

Energikravene som gjelder fra 1. januar 2016, har ett års overgangstid. Det betyr at du fram til 1. januar 2017 kan velge om du vil bruke regelsettet som følger nye krav, eller om du vil prosjektere etter de gamle energikravene. Du kan ikke plukke enkelte paragrafer fra ett sett og andre paragrafer fra det andre settet.

Det må framkomme av dokumentasjonen av prosjekteringen hvilket regelsett du velger å prosjektere etter. Det er ikke nødvendig å oppgi valg av regelsett i byggesøknaden.