Nye krav til produktdokumentasjon for vedovner

Fra 1. januar 2022 er vedovner regulert av både økodesignforordningen og byggevareforordningen. Kravene til partikkelutslipp for vedovner er nå dekket av økodesignforordningen.

Sist endret 01.04.2022

Alle byggevarer skal ha tilfredsstillende produktdokumentasjon før omsetning og bruk i byggverk i Norge.

Vedovner som omsettes i Norge skal ha:

  • CE-merke
  • Ytelseserklæring 

Du finner informasjon om hvordan CE-merket og yteleseserklæringen skal utarbeides her.

Når produktdokumentasjonen for vedovner skal utarbeides etter byggevareforordningen, skjer dette ved at dokumentasjonen utarbeides i tråd med den harmoniserte produktstandarden NS-EN 13240:2001. Standarden finner du på nettsiden til Standard Norge

Denne standarden mangler imidlertid krav til partikkelutslipp fra vedovner.

Produktdokumentasjon etter økodesignforordningen

Økodesignforordningen fastsetter fra 1. januar 2022 krav til partikkelutslipp for vedovner. Forordningen inneholder tre ulike målemetoder for partikkelutslipp.

Det er egne grenseverdier for de tre ulike målemetodene. 

Forordningen stiller også krav til CE-merking, samsvarserklæring og egentesting/egenerklæringer fra produsent. Produsenter av vedovner må, etter bestemmelsene i økodesignforskriften, utarbeide

  • CE-merke og 
  • samsvarserklæring/egenerklæring 

I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som forvalter regelverket etter økodesignforordningen. Se mer om økodesign- og energimerkeregelverket på nettsiden til NVE.

Selv om innholdet i dokumentasjonen etter økodesignforordningen og byggevareforordningen delvis vil overlappe hverandre, er det viktig at dokumentasjonen utarbeides på en måte som minimerer risikoen for forveksling. Dette betyr for eksempel at CE-merkene må være tydelig adskilt, og at øvrig dokumentasjonen presenteres i egne ark og tabeller.