Nytt digitalt verktøy om bygging i tre

Bygg21 og Trefokus står bak en digital veileder som vil gjøre det enklere for eiendomsutviklere og utbyggere å velge trebaserte løsninger. Kunnskap og inspirasjon skal motivere til bygging i tre.

Sist endret 11.12.2017
Treveilederen skal gi kunnskap og inspirasjon til bygging i tre. Bygg21 og Trefokus står bak. Skjermdump fra Treveilederen.
Treveilederen skal gi kunnskap og inspirasjon til bygging i tre. Bygg21 og Trefokus står bak. Skjermdump fra Treveilederen

I treveilederen får eiendomsutviklere, arkitekter, rådgivere og andre beslutningstakere i byggeprosjekter  svar på viktige spørsmål om bygging i tre. Veilederen tar for seg viktige spørsmål knyttet til blant annet økonomi, bærekraft, brannsikkerhet, byggesystemer, montering, logistikk og andre hensyn som er viktige å være bevisst i startfasen av et prosjekt.

Tetter kunnskapshull om bygging i tre

- Det er godt dokumentert når det er fordelaktig å bygge i tre, men dette er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange byggherrer. Denne veilederen dekker et informasjonsgap som kanskje tidligere har hindret mange fra å velge å bygge med trebaserte løsninger, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes.

Leder i informasjonsselskapet Trefokus, Aasmund Bunkholt, jobber daglig med å spre kunnskap om mange av fordelene ved å bygge i tre. Han opplever at mange utviklere har fått øynene opp for mulighetene til å skape gode løsninger ved bruk av treelementer, massivtre, tremoduler eller andre trebaserte byggemetoder.

- Mange er usikre på om deres prosjekt egner seg for å bli bygget i tre. Treveilederen viser eksempler på beste praksis fra hele verden og gir svar på de mest stilte og vanligste spørsmålene. Vi har bevisst valgt å ikke bli for tekniske eller fylle veilederen med for mye informasjon om regelverk, men henviser og lenker til kunnskapskilder der det er hensiktsmessig, forklarer Bunkholt.