Nytt samarbeid skal få fart på digitalisering av byggenæringen

Et nytt bransjesamarbeid skal tilrettelegge for hvordan egenskapene til byggevarer entydig dokumenteres digitalt.

Sist endret 26.03.2021

– Gjennom opprettelsen av PDT Norge tar byggenæringen et viktig steg for å få til en digital  verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, sier Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet. 

– Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier hun. 

Gjennom at PDT Norge gjøre digitale produktdatamaler (kalt PDT) tilgjengelig for bransjen, blir enklere å sammenligne og sortere produkter, basert på en felles informasjonsstruktur.  

Målet er at produktdokumentasjon som er basert på en felles informasjonsstruktur vil stimulere til utvikling av nye digitale støtteverktøy. På sikt vil dette gjøre det lettere å sammenligne byggevarenes egenskaper på tvers av ulike leverandører og til nytte for både for vareprodusenter og de som skal kjøpe produktene.  

Mer om PDT Norge finner du her: pdtnorge.no