Ønsker tilbakemeldinger på ny versjon av eByggeSak

KS har inkludert nasjonale sjekklister og prosesstøtte for delesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging i sin nye versjon av eByggeSak og ønsker tilbakemeldinger fra kommunene.

Sist endret 31.05.2017

eByggeSak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for kommunal byggesaksbehandling. Kravene er utformet slik at de kan brukes når kommune skal anskaffelse slike løsninger.

I den nye versjonen av eByggesak inngår tilgang til nye nasjonale sjekklister og prosesstøtte for delesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. KS ønsker tilbakemeldinger fra både kommuner og systemleverandører.

Kravdokumentet er også omarbeidet til en "nasjonal produktspesifikasjon" slik at kommunene står friere i valget om hvordan de vil gjennomføre anskaffelsen. Dette tilrettelegger for en enklere anskaffelse og at kommunen kan kjøpe tilgang til et fagsystem for digital byggesaksbehandling som en skytjeneste.

En arbeidsgruppe med deltakere fra DiBK, KS og Bergen, Trondheim, Sandnes, Oslo, Kongsberg og Ski kommuner har bidratt i videreføringsprosjektet.