Oppdatering av veiledningen til TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert 1. oktober.

Sist endret 01.10.2020

Vi har gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen for blant annet bestemmelser om planløsning, våtrom, innvendig vanninstallasjon og energi.

Endringene er gjort med bakgrunn i henvendelser vi har fått om forståelsen av regelverket og er ikke ment å endre på kravsnivået.

I tillegg har vi gått gjennom henvisninger til standarder, nettsider og lignende og oppdatert der det har vært aktuelt.