Oppdatert NEK-norm

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har oppdatert og publisert endringer i NEK 400. Endringen er gjort for å tilpasse den elektrotekniske normen til byggevareforordningen. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Sist endret 09.06.2017

Brannegenskapene til kabler som brukes for fast installasjon i bygg og byggverk skal være klassifisert. Dette er i henhold til byggevareforordningen. Etter 1. juli skal kabler som omsettes av produsenter og importører, være klassifisert i tråd med kravene i forordningen.

Dette betyr at kabler skal klassifiseres i henhold til klassene definert i NS-EN 13501-6. Klassifiseringen innebærer at bruk av kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med relevante NEK EN normer, men må tilfredsstille klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

Lær mer om hva endringen innebærer