Over 10 000 nabovarsler gjennom Altinn

Nå er mer enn 10 000 digitale nabovarsler sendt gjennom tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn, og stadig flere kommuner mottar i disse dager nabovarsler digitalt.

Sist endret 01.03.2019
Nabovarsler sendes nå digitalt via Altinn. Er kommunen nabo i en byggesak, sendes varselet til organisasjonsnummeret kommunen har registrert sine eiendommer med i Matrikkelen.

Målet med digital nabovarsling er å tilby gode digitale selvbetjeningsløsninger til innbyggere og næringsliv, og dermed forenkle arbeidet med å søke om byggetillatelse.

Nabovarsling i Altinn oppfyller krav til sporing, og er i samsvar med regelverket - på linje med rekommandert postsending, personlig overlevering og e-post eller SMS mot kvittering.

Når kommunen er nabo i en byggesak

Nabovarslingstjenestene slår opp i Matrikkelen for å finne ut hvem som eier de eiendommene som skal varsles. Når kommunen selv er nabo i en byggesak, sendes varslene til det organisasjonsnummeret kommunen har registrert sine eiendommer på i Matrikkelen.

I store kommuner er dette gjerne hovedorganisasjonsnummeret til kommunen. For å endre på dette, kan kommunen legge inn en underenhet som «Eiers kontaktinstans» på kommunens eiendommer i Matrikkelen. Kommunen kan selv administrere organisasjonsnumre i Enhetsregisteret, og lage underenheter med egne organisasjonsnumre.

Det er også viktig at kommunen sørger for å oppdatere organisasjonsnummeret i Matrikkelen ved kommunesammenslåing.

Mottakeren i kommunen må ha riktige rettigheter for å lese nabovarselet

Dokumentene i saken må lastes ned fra Altinn til kommunens interne sak- og arkivsystem.

Den som skal lese nabovarselet, må ha rettigheter til å representere kommunen i Altinn. Rettighetene til å se og svare nabovarselet kan delegeres videre til andre i kommunen.

Digital nabovarsling

Digital nabovarsling er gjort mulig gjennom Fellestjenester BYGG, som eies av Direktoratet for byggkvalitet.

Fellestjenester BYGG validerer at nabovarselet inneholder de opplysningene og vedleggene det skal, og sender det videre til riktig mottaker gjennom Altinn.

Innbyggere som er reservert mot digital kommunikasjon, mottar nabovarselet i posten.

Du kan lese mer om Fellestjenester BYGG her.

Spørsmål eller tilbakemeldinger?

Fellestjenester BYGG er under utvikling, og vi vil gjerne høre hva dere synes. Ta kontakt med oss!