Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges til 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil forlenge overgangsperioden for sentral godkjenning til 2020.

Sist endret 20.12.2017
Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges til 2020. Illustrasjonsbildet viser lærling og leder i arbeidssituasjon
Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges til 2020. Foto: Ole Walter Jacobsen

På et møte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bygg- og anleggsnæringen 4.12, varslet departementet at overgangsordningen for sentral godkjenning forlenges fra 1.7.2018 til 1.1.2020.

- Vi setter nå i gang et større arbeid med å rydde i et 20 år gammelt regelverk. Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år. Vi setter også ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på verktøyene vi har for å sikre god byggkvalitet og arbeidet mot useriøse aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Det er gledelig at næringen og departementet er samstemt i erkjennelsen av at det er kvalifiserte og seriøse foretak som skaper gode bygg og at sentral godkjenning er et viktig verktøy for å oppnå dette. Felles oppfatninger av utfordringene i bygg- og anleggsektoren gir oss gode muligheter til å finne løsninger på både kort og lang sikt, sier direktør Morten Lie i Direktoratet i byggkvalitet.

Overgangsordningen gjelder søknad om fornyelse

- Overgangsordningen gjelder for foretak som hadde en sentral godkjenning 31.12.2015 og som ønsker å fornye denne. Disse foretakene vil få fornyet godkjenningen, så fremt det ikke har vært større endringer i foretaket. Dermed vil ikke noen foretak bli "avskiltet" i overgangsperioden, sier Morten Lie.

Overgangsordningen gjelder bare kravene til utdanning og praksis. Seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, er de samme som for alle som søker sentral godkjenning.

Nye søknader må oppfylle dagens krav

Nye søknader om sentral godkjenning behandles etter gjeldende regelverk. For å få søknaden innvilget, må foretaket dokumentere at det har riktig kompetanse til å forestå oppdrag i byggesaker, at det oppfyller de lovpålagte kravene til drift og at skatter og avgifter er betalt. Disse kravene trådte i kraft 1. januar 2016.