Praksis for saksbehandling av sentral godkjenning justeres

1. oktober justerte DiBK praksis for saksbehandling av søknader om sentral godkjenning på flere punkter. Endringene gjelder i hovedsak vurdering av gjennomføringsevne.

Sist endret 03.11.2017

Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, svenne- eller mesterbrev. Foretaket må som tidligere i tillegg oppfylle krav til nødvendig og relevant praksis.

Vurdering av gjennomføringsevne som utførende

Firmaer som søker om sentral godkjenning skal være rigget til å gjennomføre oppgavene de søker om godkjenning for. I praksis betyr dette at ansatte i organisasjonen har faglige kvalifikasjoner til å utføre oppgaver og oppdrag. Kvalifikasjonene skal være i tråd med byggesaksforskriften.

Fram til 1.10.2017 har Direktoratet for byggkvalitet satt som krav at foretak med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

- Etter en gjennomgang er vi kommet frem til at vår fortolkning av byggesaksforskriftens krav til kvalifikasjoner og gjennomføringsevne har vært for streng på noen punkter, og vi har derfor endret vår praksis, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Ny gjennomgang av eldre saker

- Direktoratet går nå igjennom søknader som er sendt inn og behandlet i perioden 1.1.2016 – 30.9.2017, og vi vil vurdere søknader som er avslått på grunn av manglende gjennomføringsevne på nytt. Dette dreier seg om rundt 350 saker, og vi tar sikte på å gjennomgå alle sakene før årsskiftet, fortsetter Lie.

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3

Fram til 1.10.2017 har direktoratet stilt krav om at foretak må ha minst tre egne ansatte for å få sentral godkjenning som prosjekterende av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Dette er gjort med henvisning til NS 3901. Standarden stiller krav om at kompliserte byggverk i brannklasse 3 med omfattende fravik fra preaksepterte løsninger, skal utføres av en arbeidsgruppe bestående av minst tre personer.

Direktoratet har kommet til at det ikke er tilstrekkelig hjemmel for å kreve at en arbeidsgruppe på tre i det enkelte foretaket. Vi har derfor endret praksis. Direktoratet går igjennom søknader som er avslått med denne begrunnelsen på nytt.

Adk1-sertifikat

Fra 1.10.2017 krever ikke direktoratet lenger Adk1-sertifikat sammen med fagbrev for de som søker sentral godkjenning som utførende på fagområdet vannforsynings- og avløpsanlegg. Direktoratet behandler søknader som er avslått på grunn av manglende sertifikat på nytt.

Spørsmål

Dersom du lurer på om ditt foretak er berørt, kan du kontakte direktoratet på telefon 22 47 56 00 eller post@dibk.no.

Direktoratet tar initiativ overfor klagenemda for sentral godkjenning, slik at nemda kan omgjøre saker som har vært behandlet tidligere.

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen tlf 92 46 08 31