Presisering om kvalifikasjonskrav

Direktoratet for byggkvalitet har presisert hvilken tilknytning faglig ledelse må ha til foretaket ved søknad om sentral godkjenning og ved erklæring om ansvarsrett. Presiseringen er gjort i veiledningen til SAK § 11-1, første og andre ledd.

Sist endret 17.06.2016

 I veiledningen til byggesaksforskriften (SAK) heter det nå om faglig ledelse:

" [...] For sentral godkjenning kreves det at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. Det er ikke tilstrekkelig at faglig ledelse er fast ansatt i et tilknyttet foretak.

For ansvarsrett i byggesak er det verdt å merke seg at det ikke stilles krav til at kompetansen som benyttes i tiltakene skal være fast ansatt i foretaket. Dette fordi foretakene skal ha mulighet til å tilpasse seg konjunktursvingninger og størrelsen på prosjekter. Foretaket kan da bruke innleid faglig ledelse. [...] "

Se hele veiledningen til bestemmelsen her.