De bærekraftige finalistene er klare

Tre bærekraftige byggverk er nå klare for finalen til Statens pris for byggkvalitet. 

Sist endret 02.09.2021
Carpe Diem demenslandsby er en av finalistene til Statens pris for byggkvalitet. Byggherre er Bærum kommune. Arkitekt for prosjektet er Nordic - Office of Architecture. Foto: DiBK

Carpe Diem demenslandsby er en av finalistene til Statens pris for byggkvalitet. Byggherre er Bærum kommune. Arkitekt for prosjektet er Nordic - Office of Architecture. Foto: DiBK

Kristian Augusts gate 13. Byggherre er Entra. Arkitekt for prosjektet er MAD. Foto: DiBK

Kristian Augusts gate 13. Byggherre er Entra. Arkitekt for prosjektet er MAD. Foto: DiBK

Samling. Byggherre er Nord-Odal kommune. Arkitekt for prosjektet er Helen&Hard. Foto: Sindre Ellingsen

Samling. Byggherre er Nord-Odal kommune. Arkitekt for prosjektet er Helen&Hard. Foto: Sindre Ellingsen

Juryen har blant annet sett på faktorene bærekraft, fremragende byggkvalitet og innovasjon når de har plukket ut kandidatene til Statens pris for byggkvalitet 2021.  

Vil belønne de innovative 

– Alle har ansvar for å redusere klimagassutslippene, og vi må bygge innovativt og smartere, sier juryleder Erling Lae.  

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt bærekraft som tema for årets pris. Det er flott at vi kan løfte fram de prosjektene som går foran, som våger å ta ekstrakostnadene både i tid og penger, for å finne de gode, bærekraftige løsningene. Vi er helt avhengig av nye tanker og innovasjon dersom vi skal nå bærekraftsmålene, sier Lae.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementets hederspris skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Det kom inn 87 forslag til årets pris og juryen har plukket ut disse finalistene:  

Carpe Diem demenslandsby 

Bærum kommune har bygget et innovativt bo- og behandlingsenter for demente, Carpe Diem demenslandsby. Dette er Norges første i sitt slag og et pilotprosjekt innen sosial bærekraft.  Landsbyen har levende møteplasser med blant annet butikk, kafé, frisør, treningssenter og bar. Beboernes rom er bygget som et kollektiv hvor de deler kjøkken og stue med en håndfull andre pasienter.   

Arkitekt for prosjektet er Nordic – Office of Architecture AS. Landsbyen er utformet for enkelt å kunne endres til alternativ bruk. Prosjektet har fulgt passivhuskravene og bærekraftig materialbruk.  

Kristian Augusts gate 13 

Framfor å rive har Entra valgt å rehabilitere og utvide et kontorbygg fra 1950-tallet i Oslo sentrum. Å bevare en bygning framfor å rive, gir umiddelbare reduksjoner i klimagassutslippene.  

Arkitekt for prosjektet er MAD. Dette er det første bygget i landet hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i stor skala. Også tilbygget består hovedsakelig av ombrukte byggematerialer. Noen av de ombrukte elementene, for eksempel vinduer og fasadeplater, har en utslippsbesparelse på over 90 prosent.  

Samling 

I Sand sentrum har Nord-Odal kommune bygget Samling, et kombinert bibliotek-, bank- og leilighetsbygg. Bygningen danner et nytt samlingspunkt i bygda og er startskuddet for en ønsket stedsutvikling.  

Arkitekt for prosjektet er Helen&Hard. I Samling er det utstrakt bruk av massivtre med elementer som kan demonteres og gjenbrukes ved behov. Arbeidet med trekontruksjonen har bidratt til stor grad av læring hos den lokale entreprenøren og underleverandørene, i tillegg viser det fram en stolt, lokal tømmerhistorie.  

Fagjuryen 

Prisen deles ut på 30. september på Byggkvalitetsdagen – en fagdag i regi av Direktoratet for byggkvalitet.  

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:  

 • Erling Lae, leder, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Oslo  
 • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder i Lo:Le Landskap, Tromsø  
 • Heidi Bjøru, sivilarkitekt og byplanlegger i Tromsø kommune, Tromsø  
 • Eli-Kirstin Eide, professor i interiørarkitektur ved Universitetet i Bergen, Bergen  
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør i iTre, Trondheim  
 • Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt og administrerende direktør for DOGA, Oslo  
 • Mai Anh Thi Lê, spesialrådgiver i Statsbygg, Oslo  
 • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, leder arkitektavdelingen i Asplan Viak, Kristiansand (vara)  
 • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder for Smedsvig Landskapsarkitekter, Bergen (vara)  

Fakta om prosjektene 

Carpe Diem demenslandsby

 • Byggherre: Bærum kommune
 • Arkitekt: Nordic – Office Of Architecture
 • Interiørarkitekt: Cadi AS
 • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Entreprenør: HENT AS

Kristian August gate 13

 • Byggherre: Entra
 • Arkitekt: Mad AS
 • Interiørarkitekt: Scenario
 • Landskapsarkitekt: Asplan Viak
 • Ombruksrådgiving: Asplan Viak
 • Entreprenør: Haandverkerne AS, Øst-RIV AS

Samling

 • Byggherre: Nord-Odal kommune
 • Arkitekt: Helen & Hard
 • Entreprenør: Ø. M. Fjeld