Rapport: Brannhemmet tre i fasader

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har RISE Fire Research gjennomført en studie om aldring og bestandighet til brannhemmet tre i fasader.

Sist endret 30.04.2020
Bygning med fasade av tre
Studie fra RISE Fire Research gir blant annet oversikt over kunnskap om hvordan tre som brukes utendørs kan beskyttes mot brann Foto: Mostphotos

Vårt markedstilsyn med produkter har avdekket at utvendig brannimpregnert kledning mangler dokumentasjon for bestandighet/holdbarhet. Dermed er det ukjent om denne typen kledning opprettholder egenskapene som er nødvendige for brannteknisk klassifisering (klasse B-s3,d0) over tid.

Målet med studien fra RISE har vært å gi en oversikt over eksisterende kunnskap om hvordan tre for utendørs bruk kan beskyttes mot brann, og hvordan testing og dokumentasjon av beskyttelsens bestandighet kan foregå.

Studien tar for seg disse temaene

  • Hvordan behandles tre for å oppnå ønskede brannklasser?
  • Hvordan foregår akselerert aldring og hvordan påvirker aldring brannbeskyttelsen?
  • Identifisering av eventuelle kunnskapshull/problemstillinger
  • Mulighet for produktdokumentasjon i henhold til NS-EN-16755 i Sverige og Norge.

I rapporten blir ulike typer brannhemmere presentert, og aldring av slike behandlinger blir beskrevet. Aldringsegenskapene til produktene som beskrives i rapporten skal dokumenteres i henhold til NS-EN 16755. Denne standarden er en klassifiseringsmetode som omfatter branntesting og aldringsprosedyrer.