Sjekk huset ditt før høsten og vinteren kommer med vær og uvær

Klimaendringene fører til et varmere, villere og våtere vær. Derfor bør du sjekke huset ditt minst én gang i året.

Sist endret 29.08.2019
sjekkhusetditt2_høst-unsplash.jpg
Har du hus eller hytte, eller kanskje begge deler? Da er det lurt å sjekke bygningen(e) før høsten og vinteren kommer. Foto: Unsplash.com

– Vann er det som har størst påkjenning på bygninger rundt om i Norge. Ved kraftig regnvær kan vann trenge inn i tak, yttervegger og mellom vinduer, og overflatevann kan komme inn i kjellere dersom vannet ikke ledes fort nok vekk fra huset, understreker Einar Flaa, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Mildere vintrer er også en utfordring med tanke på at det blir vanligere med våtere og tyngre snø, og folk over hele landet opplever vinterregn oftere enn før. Om vinteren har bakken dårligere infiltrasjonsevne på grunn av tele. Da kan vinterregn føre til at store mengder vann plutselig havner der du ikke ønsker at det skal være, for eksempel at det kommer inn gjennom vinduer og dører i underetasjen. I tillegg kan temperatursvingninger rundt null grader om vinteren øke faren for frostsprengning og fuktskader.

Sjekk at vannet ikke kan trenge inn

Klimatilpasning av hus, hytter og hager er nødvendig. Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har derfor laget en sjekkliste for hva du enkelt kan gjøre selv for å forebygge skader som følge av klimaendringene.

– Alle huseiere bør gjennomføre en inspeksjon av boligen minst én gang i året, og gjerne oftere. Det er viktig å sjekke at det ikke kommer inn vann gjennom tak og yttervegger, vinduer og ytterdører. Å fjerne løv fra takrenner, se til at taktekkingen er tett og kontrollere beslag rundt skorsteinen er noe av det man kan gjøre nå på høsten, oppfordrer Einar Flaa.

Du finner flere tips og råd om hvordan du kan forebygge skader på Sjekkhuset.no.

Fukt- og råteskader er et økende problem

Klimaendringene fører blant annet til at det blir fuktigere, noe som øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615.000 norske bygninger høy risiko for råteskader, og råteskader utgjør omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt kan også føre til muggsopp, som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Om 80 år vil 2,4 millioner bygninger i Norge slite med råteskader, ifølge rapporten «Klima i Norge 2100». Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og er utarbeidet av forskere ved Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Bjerknessenteret/Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret og Kartverket.

Her kan du lese mer

Fakta

  • Sjekkhuset.no er en informasjonskampanje om konsekvensene som klimaendringene har for hus, hytte og hage. På nettsiden finner du mange gode tiltak du selv kan gjøre for å sikre at bygningen og tomta tåler endringene bedre.
  • Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet står bak nettsiden, som er basert på SINTEF-rapporten «Kunnskapsgrunnlag – Klimatilpasning av hus, hytte og hage».