Tid for rapportering av tilsyn

Rett over nyttår skal kommunene rapportere på tilsynsarbeidet som er gjort av dokumentasjon av produkter til byggverk og kvalifikasjoner i foretak.

Sist endret 21.11.2019

De siste to årene har kvalifikasjoner i foretak og dokumentasjon av produkter som brukes til byggverk vært prioriterte tilsynsområder for kommunene. Rett over nyttår skal tilsynsarbeidet som er gjort, rapporteres til Direktoratet for byggkvalitet.

I midten av januar får postmottakene i alle landets kommuner tilsendt en e-post med et registreringsskjema for gjennomførte tilsyn på de to områdene, samt en forklaring på hvordan registreringen skal gjøres. E-posten rettes til ansvarlige for tilsyn i byggesaker i kommunen. Direktoratet står som avsender av e-posten, men registreringene samles inn av Norsk Gallup/Kantar TNS.

Den som er ansvarlig for tilsyn i kommunen blir også bedt om å svare på noen få spørsmål om gjennomføringen av tilsynene. Hensikten er å avdekke hva som har vært vanskelig med gjennomføringen av tilsynet, og hvordan direktoratet kan bidra til å gjøre tilsynsarbeidet enklere i framtiden.

Dette skal rapporteres

For tilsyn med kvalifikasjoner i foretak skal kommunen blant annet rapportere tilsyn med rutiner for kvalitetssikring, utdanning og praksis. Fra tilsyn med produktdokumentasjon skal kommunene blant annet rapportere antall avvik fordelt på fire ulike typer avvik.

En fullstendig beskrivelse av hva som skal rapporteres i registreringsskjemaet, er beskrevet i veiledningen for tilsyn med kvalifikasjoner og i veiledningen for tilsyn med produktdokumentasjon

Framtidig tilsyn

DiBK har anbefalt til departementet at dagens prioriterte tilsynsområder med kvalifikasjoner og med produkter videreføres i en ny to-årsperiode.

Kontaktperson:

Senioringeniør Helena Langeland