Tilsyn med fugemasse

De aller fleste leverandører og importører av fugeskum har tilstrekkelig dokumentasjon på produktet de omsetter, viser foreløpige resultater fra en tilsynskampanje i fugemassemarkedet.

Sist endret 11.11.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Kampanjen gjennomføres av Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon for en rekke ulike fugemasseprodukter. Som et resultat av gjennomgangen har tre leverandører blitt bedt om å sende inn dokumentasjon på produktene sine.

- Anmodningen til produsentene innebærer ikke at produktene ikke har riktig produktdokumentasjon, men at Direktoratet for byggkvalitet ønsker å undersøke dokumentasjonen nærmere, forklarer rådgiver Hanne Prestmo, ansvarlig for tilsynskampanjen.

Produktegenskaper skal dokumenteres

Direktoratet gjennomfører høsten 2015 et dokumenttilsyn med fugemasse i henhold til standarden NS-EN 15651-1:2012. Byggevarer er ikke et sluttprodukt, ettersom de skal bygges inn i byggverk. Derfor er det viktig å vite hvilke egenskaper en byggevare har for å sikre at bygninger oppfyller de tekniske krav som byggteknisk forskrift fastsetter.

- Fugemasseprodukter skal ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk og være CE-merket, understreker Prestmo.

Samarbeid om utfasing av mellomkjedede klorparafiner

Tilsynet med fugemasse er også en oppfølging av et samarbeid på byggevareområdet mellom Miljødirektoratet og DiBK. Samarbeidet og tilsynet som nå gjøres med fugemasse er ledd i en kampanje for å bidra til utfasing av mellomkjedede klorparafiner i norske byggverk og sikre at byggevarer har riktig produktdokumentasjon. Miljødirektoratet fører tilsyn med kjemikalier og innhold av farlige stoffer i produkter, mens DiBK fører tilsyn med byggevarer

Tips oss

Dersom du har kjennskap til produkter som omsettes uten riktig dokumentasjon, kan du sende oss et tips gjennom tipsskjemaet vårt