Tilsyn med radonmembran

De aller fleste leverandører og importører av radonmembran har tilstrekkelig dokumentasjon på produktet de omsetter, viser resultatene av en tilsynskampanje i radonmembranmarkedet.

Sist endret 16.10.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Direktoratet for byggkvalitet har vurdert tilgjengelig dokumentasjon for produktene etter henvendelser fra bransjen, og på bakgrunn av en markedsanalyse. To importører er blitt bedt om å dokumentere produktene sine.

- Anmodningen til produsentene innebærer ikke at produktene ikke har riktig produktdokumentasjon, men at Direktoratet for byggkvalitet ønsker å undersøke dokumentasjonen nærmere, forklarer rådgiver Hanne Prestmo, ansvarlig for tilsynskampanjen.

Produktegenskaper skal dokumenteres

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller krav om radonsperre i grunnen. Det finnes i dag ingen harmonisert produktstandard for membraner som dekker egenskapen radonmotstand. Det betyr i praksis at produsenten av membraner kan velge å skaffe seg en europeisk teknisk bedømmelse (kalt ETA) slik at produsenten kan omsette radonsperren i hele EØS-området. Produsenten kan alternativt legge fram dokumentasjon fra et uavhengig tredjepartsorgan som bekrefter egenskapene til radonmembranen.

Selv om et produkt lovlig kan markedsføres og omsettes i tråd med DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon av byggevarer), må produktet – før det brukes i et byggverk – i tillegg ha egenskaper som gjør at byggverket som helhet tilfredsstiller kravene i TEK. Disse egenskapene må dokumenteres.

Tilsynskampanjen viser at de aller fleste av produktene har SINTEF Teknisk godkjenning og at noen produkter har utarbeidet en ETA.

Tiltakshaver har ansvar for å oppfylle materielle krav

Tilsynet til direktoratet skal sikre riktig dokumentasjon. Direktoratet har ikke ført tilsyn med bruken av radonmembran og -sperre i byggverk.

- Det er tiltakshaver og de ansvarlige foretakene i byggesaken som har ansvar for å velge produkter slik at byggverket som helhet tilfredsstiller de materielle kravene i byggteknisk forskrift, understreker Prestmo.

Ønsker flere tips om ulovlig omsetning

Dersom du har kjennskap til produkter som omsettes uten riktig dokumentasjon, kan du sende et tips gjennom tipsskjemaet til direktoratet.

Krav til radonsperre i TEK

Ifølge Verdens helseorganisasjon gir radon i innemiljø økt risiko for lungekreft. Det er anslått at radon i boliger bidrar til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Hovedårsaken til at det finnes radon i bygninger, er at det siger inn jordluft som inneholder radon.

I byggteknisk forskrift (TEK10) stilles det krav om at det må være radonsperre mot grunnen. For å sikre at radonsperren fungerer over tid, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig med en radonmembran under bygget.

En radonmembran er et luft- og diffusjonstett belegg av for eksempel asfalt, plast eller gummi som skjøtes sammen til et luft- og diffusjonstett sjikt og plasseres ulike steder i gulvkonstruksjonen.

Slike produkter benevnes ofte som radonmembran, radonsperre eller radonduk.