Tilsynsdagen gir kommunene kompetanse til å føre tilsyn i byggesaker

Om lag 180 deltakere fra nesten 90 kommuner var med da Direktoratet for byggkvalitet arrangerte Tilsynsdagen 2019.

Sist endret 07.11.2019
Per-Arne Horne ønsker velkommen til Tilsynsdagen 2019: Målet med Tilsynsdagen er å øke kompetansen blant landets byggesaksbehandlere slik at det gjennomføres flere tilsyn
Per-Arne Horne ønsker velkommen til Tilsynsdagen 2019: - Målet med Tilsynsdagen er å øke kompetansen blant landets byggesaksbehandlere slik at det gjennomføres flere tilsyn. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet arrangerte Tilsynsdagen for første gang i 2018. Konferansen har allerede blitt tatt godt imot blant de kommunale saksbehandlerne som jobber med tilsyn eller som skal begynne å jobbe med tilsyn i byggesaker.

– Vi hadde plass til 100 deltakere i fjor, og det ble svært raskt fulltegnet. I år utvidet vi til en konferansesal med plass til 180 deltakere, og det ble fulltegnet like raskt. Det viser at det blant byggesaksbehandlere er stor interesse for en egen fagdag om tilsyn, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Tilsyn går utenom byggesaksbehandlingen

Byggesaksmedarbeidere fra Agder i sør til Finnmark i nord var meldt seg på arrangementet. De fikk blant annet se og høre Trond Bøhlerengen fra SINTEF Community som tok opp temaet vanlige byggefeil; Pål Lyngstad fra Tromsø kommune som gikk gjennom tilsyn med universell utforming og Linn-Ida Ellingsen og Tom Mangelrød fra Larvik kommune som fortalte om oppfølging etter tilsyn.

Tilsyn i byggesaker er ikke en del av byggesaksbehandlingen. Kommunen kan enten kreve uavhengig kontroll i en byggesak eller bestemme at kommunen selv gjennomfører et tilsyn. I mange kommuner – og da gjerne små og mellomstore kommuner – har ikke byggesaksbehandlerne kapasitet til å gjennomføre egne tilsyn.

Tilsyn skal avdekke byggfeil og useriøse aktører

Et tilsyn kan handle om å sjekke om ansvarlige foretak og eventuelle underleverandører har utdanningen og erfaringen som trengs for å gjøre den jobben de gjør. I tillegg kan kommunene føre tilsyn med byggevarer, det vil si å sjekke at byggevarene har egenskapene som er nødvendige for å oppnå de byggtekniske kravene som gjelder for den aktuelle bygningen.

– Målet med Tilsynsdagen er å øke kompetansen blant landets byggesaksbehandlere slik at det gjennomføres flere tilsyn. Det er de ansvarlige foretakene som har ansvaret i en byggesak, men tilsyn må til for å avdekke byggfeil og useriøse aktører i byggenæringen, påminner Per-Arne Horne.