Tilsynskampanje ser på tetningsmaterialer

I samarbeid med danske Teknologisk Institut er Direktoratet for byggkvalitet i gang med en tilsynskampanje rettet mot produsenter, importører og distributører av tetnings-materialer på rull.

Sist endret 21.08.2014
Direktoratets tilsynskampanje med tetningsmaterialer på rull settes i gang i høst. Bildet viser arbeidere som flytter materialer
Direktoratets tilsynskampanje med tetningsmaterialer på rull settes i gang i høst. Foto: Ilja C. Hendel

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Tilsynet går ut på å vurdere om produktdokumentasjonen er utformet riktig og om de faktiske egenskapene til produktet er i tråd med de deklarerte egenskapene.

Direktoratet har ansvaret for tilsynet, men den praktiske testingen av produktene er gitt som oppdrag til Teknologisk Institut (TI).

Produktene det skal føres tilsyn med er valgt ut bakgrunn av en markedsanalyse utført av TI.

Brev om uttak av produkter er allerede sendt ut, og det er planlagt at uttaket av produktene skal skje i uke 35. Sluttrapporten fra TI skal være klar i november 2014. Deretter følger direktoratet opp resultatene av kampanjen.

Kontaktperson: