Tryggere bolighandel fra nyttår

Grundigere tilstandsrapporter skal bidra til å få ned konfliktnivået i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Sist endret 20.12.2021

Fra nyttår trer det i kraft endringer i avhendingslova. Samtidig kommer det en ny forskrift til loven. Den nye forskriften stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes i forbindelse med salg av brukt bolig. Hensikten er å gi forbrukerne bedre informasjon om tilstanden til boligen før et kjøp.

Bedre for kjøper og selger

Den nye forskriften stiller strengere krav til undersøkelser av våtrom, rom under terreng og krypkjellere. Tilstandsrapporter som tilfredsstiller kravene i den nye forskriften, vil bety langt grundigere undersøkelser for å avdekke skjulte skader. Dermed skal det bli slutt på at boligen selges “som den er”.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fått i oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet å veilede de som lager tilstandsrapporter etter det nye regelverket. Direktør i DiBK, Per-Arne Horne, tror likevel ikke at dette vil legge noen demper på kjøp og salg av eldre boliger.

— Mange ønsker å kjøpe oppussingsobjekter. De nye tilstandsrapportene gjør at kjøper er godt opplyst om manglene. Dermed reduseres faren for konflikter i etterkant av bolighandelen, sier Horne.

Frivillig med bruk av tilstandsrapporter

Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre salg av boliger uten tilstandsrapporter.

— En tilstandsrapport er ikke noe krav i regelverket, men vil gi en ekstra trygghet også for selgeren. Med en tilstandsrapport utført i tråd med den nye forskriften, kan ikke kjøperen peke på noe som er beskrevet i tilstandsrapporten som en mangel ved boligen. Kjøperen må sette seg godt inn i alt som står i tilstandsrapporten, mener Horne.

Den nye forskriften sier også at den byggesakskyndige som utfører tilstandsrapporten skal gi et anslag på det vil koste å utbedre rom/bygningsdeler som får laveste tilstandsgrad, det vil si tilstandsgrad 3.

— Alt i alt vil dette gi en tryggere bolighandel. Vi kan også håpe at dette fører til at nye eiere av eldre boliger gjør gode valg når de starter med oppussings- og renoveringsabeider, konkluderer Horne.

 

Fakta om forskriften Tryggere bolighandel og veiledning