Unngå varme- og røykutvikling i røykvarslere

Setter du batteriet inn feil når det skal skiftes, kan det oppstå varme- og røykutvikling eller kortslutning i batteriet. Derfor er det viktig at du er oppmerksom når batteriet skal skiftes, slik at batteriet settes inn riktig.

Sist endret 27.05.2016
Røykvarsler_artikkelbilde.jpg
Røykvarslere kan utvikle varme og røyk hvis batteriet settes inn feil. Bedre merking kan gjøre det enklere å sette inn batteriet riktig. Foto: Colourbox

Direktoratet for byggkvalitet oppfordrer samtidig bransjen til å sørge for at røykvarslere merkes bedre.

Feil innsetting av batteriet kan ofte skyldes dårlig merking på selve varsleren. Merkingen for hvordan batteriet skal settes inn har gjerne dårlig kontrast slik at det er vanskelig å se hvilken vei batteriet skal settes inn. I tillegg kan batterier som ikke har innebygget beskyttelse mot feil innsetting forårsake varme- og røykutvikling i batteriet - og deretter i røykvarsleren.

Velg sikre røykvarslere og sikre batterier

Når du kjøper røykvarslere bør du be spesifikt om informasjon fra forhandlere om hvordan røykvarslere er merket med tanke på innsetting av batteriet.

Samtidig bør du be om råd fra forhandlere om batteriet inneholder en innbygd beskyttelse mot kortslutning. Det gjelder spesielt for litiumbatterier.

Les bruksanvisningen nøye før du monterer røykvarslere og setter inn batteriet.

Kontakt oss hvis røykvarslere er dårlig merket

Direktoratet for byggkvalitet følger opp produsenter og forhandlere av røykvarslere med dårlig merking. Har du opplevd dette, kan du sende oss en henvendelse til [email protected].

Det er viktig at du oppgir modellnummer, samt hvilken forhandler du kjøpte røykvarsleren fra slik at direktoratet kan følge opp henvendelsen.