Utredning om interiørarkitekter og sentral godkjenning

På oppdrag av direktoratet har Strategi & Analyse vurdert innholdet i masterutdanning innen interiørarkitektur opp mot kravene for sentral godkjenning.

Sist endret 19.04.2018

Etter bortfall av lokal godkjenning tok Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i 2016 kontakt med Direktoratet for byggkvalitet med spørsmål om masterutdanning innen interiørarkitektur kan kvalifisere for å få sentral godkjenning for funksjonene ansvarlig søker og prosjekterende innen arkitektur i tiltaksklasse 1 og 2.

Direktoratet ga høsten 2017 Strategi & Analyse i oppdrag å utrede om innholdet i norsk masterutdanning i interiørarkitektur tilfredsstiller kvalifikasjonskravet i byggesaksforskriften for å få sentral godkjenning. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2018, og Strategi & Analyse anbefaler at masterutdannelsen i interiørarkitektur ansees som kvalifisert for sentral godkjenning for ansvarlig søker og prosjekterende innen arkitektur i tiltaksklasse 1 og 2.

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i desember 2017 at det skal nedsettes et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal evaluere dagens system med sentral godkjenning. Vi har fått sterke innvendinger mot rapportens konklusjoner. Vi mener derfor at det er ikke er riktig å innføre ny og kontroversiell praksis rundt sentral godkjenning nå, og vi vil avvente anbefalingene fra ekspertutvalget, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

- Jeg vil beklage overfor NIL at vi har varslet at det var tatt en endelig beslutning på at masterutdanning innen interiørarkitektur kvalifiserer for sentral godkjenning. I denne saken har de interne rutinene sviktet og beslutningen var ikke tilstrekkelig kvalitetssikret, sier Lie.