Vil bidra til bedre byggkvalitet i oppussingsprosjekter

Boligeiere bruker store summer på å pusse opp boligene sine, men få benytter sjansen til å sette i gang tiltak som bidrar til bedre byggkvalitet samtidig.

Sist endret 14.01.2019
DiBK ønsker å oppnå bedre byggkvalitet i oppussingsprosjekter. Undersøkelser blant boligeiere gir innsikt i hvordan oppussingsprosjekter planlegges og gjennomføres. Foto: DiBK

Direktoratet for byggkvalitet vil bidra til å gjøre det enklere for boligeiere å vite hvordan de kan pusse opp slik at boligen får bedre byggkvalitet. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å stimulere til innovasjon av bedre systemer, produkter og tjenester.

I 2018 ble det derfor gjennomført flere undersøkelser for å få innsikt i hvilke systemer og tjenester boligeierne bruker når de planlegger og gjennomfører oppussingsprosjekter i egne boliger og hvem boligeiere lytter til og ber om råd fra før de setter i gang med oppussingen.

Prognosesenteret gjennomførte i perioden april til november 2018 tre undersøkelser:

  1. en spørreundersøkelse blant 1000 boligeiere, hvorav 90 var bosatt i borettslag eller sameier.
  2. kvalitative dybdeintervjuer med 10 boligeiere
  3. dybdeintervjuer og fokusgrupper med 30 aktører som er leverandører av systemer, tjenester eller produkter boligeiere benytter seg av i forbindelse med oppussing.