Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? Bruk veiviseren vår for å finne ut av dette.

Sist endret 22.08.2018
bruksendring_illustrasjoner_.png
I veiviseren får du blant annet hjelp til å finne ut om du må søke kommunen om å gjøre om rom i boligen din.

Når du endrer bruk av et rom, kan dette kreve søknad og tillatelse fra kommunen. En bruksendring kan også utløse nye krav til for eksempel lys og lufting. Regelverket er forskjellig for nyere og eldre boliger, og det kan være komplisert å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle.

I vår veiviser får du hjelp til å finne ut hva regelverket sier hvis du for eksempel ønsker å gjøre om boden din til et soverom. Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.