Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? Bruk veiviseren vår for å finne ut av dette.

Sist endret 29.10.2019
Illustrasjon fra veiviseren
I veiviseren får du blant annet hjelp til å finne ut om du må søke kommunen om å gjøre om rom i boligen din.

Når du endrer bruk av et rom, kan dette kreve søknad og tillatelse fra kommunen. En bruksendring kan også utløse nye krav til for eksempel lys og lufting. Regelverket er forskjellig for nyere og eldre boliger, og det kan være komplisert å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle.

I vår veiviser får du hjelp til å finne ut hva regelverket sier hvis du for eksempel ønsker å gjøre om boden din til et soverom. Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.

- Vi får mange spørsmål om bruksendring både fra kommuner og privatpersoner. Dette spenner fra hvilke endringer som krever søknad, til hvilke krav som stilles til for eksempel rømningsveier og dagslys. Vi har laget denne veiviseren for å gjøre det enklere for folk både å få oversikt over og å forstå reglene, sier seniorrådgiver Ragnhild Olin Amdam i Direktoratet for byggkvalitet.