Vil lage løsning for digital samhandling i planprosesser

Geodata vant idékonkurransen om beste konsept for et samhandlingsrom i kommunal plansaksprosess.

Sist endret 03.06.2021

Konkurransen har utfordret markedet til å utvikle nye digitale verktøy for samhandling i planprosesser. Målet har vært å få fram konsepter som gjør det enklere og mer effektivt å fremme og forstå en plansak og å samhandle med aktørene i saken. Idékonkurransen er gjennomført i regi av KS i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

Realistisk løsning fra Geodata

Med løsningskonseptet NorgesPlan foreslår Geodata at alle aktørene i en kommunal planprosess skal få en enkel tilgang til planforslaget, samtidig som de kan gi tilbakemeldinger og få innspill underveis i planprosessen.

Juryen for konkurransen mener Geodata viser god forståelse av den formelle saksbehandlingsprosessen og interaksjon med kommunens sak/arkiv-løsning. Forslaget fra Geodata er vurdert som en realistisk samhandlingsprosess som lar alle parter se den samme informasjonen samtidig.

Mål om sammenhengende tjenester

I konkurransen ble deltakerne bedt om å vise hvordan løsningen kan bli integrert med nasjonale fellesløsninger som Fellestjenester PLAN, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og matrikkelen, slik at løsningen framstår som en sammenhengende tjeneste for brukeren.

I tillegg til Geodata, deltok Norkart og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) i konkurransen. Deltakerne har foreslått gode løsninger, og juryen mener alle forslagene kan fungere i praksis.

Dette sier juryen om de andre konseptene

Norkart: Et gjennomarbeidet og grundig forslag der man viser god forståelse for planprosessen samtidig som presentasjonen er visuelt god. Samhandlingsrommet er integrert med Norkarts egen løsning for innsending av planforslag. 

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS): Forslaget viser at leverandøren har god forståelse for den formelle planprosessen, og løsningsforslaget utnytter integrasjonsmulighetene på en god måte. Samhandlingsrommet er integrert med leverandørens egen søknadsløsning for plan- og byggesøknader.