Visjon og verdier

Vår visjon er gode bygg for et godt samfunn.

Sist endret 30.12.2011

Med gode bygg mener vi bygg som har gode visuelle kvaliteter og som er trygge og brukbare for alle. De er helse- og miljøvennlige med fornuftig økonomi gjennom hele livsløpet. Kvalitet i det bygde miljø bidrar tilgunstig stedsutvikling og en bærekraftig samfunnsutvikling.
Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser. I samhandling med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet.

Verdier

  • Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt – for å ivareta helheten
  • Vi er pålitelige – og holder det vi lover
  • Vi er interesserte og nysgjerrige – for å bli bedre i morgen
  • Vi er gode formidlere – fordi kunnskap får verdi når den deles