Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er Direktoratet for byggkvalitets årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. Årets konferanse arrangeres på Gardermoen 6. og 7. november.

Publisert 25. september 2016

Kontaktperson

Henvendelser om konferansen og faglig innhold kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Anne Bente Skaarud.