Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er Direktoratet for byggkvalitets årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. Årets konferanse arrangeres 13. og 14. november.

Publisert 29. januar 2018

Hva vil du høre om på Byggesaksdagene?

Nå starter arbeidet med å lage programmet for årets konferanse. Vi vil gjerne ha ideer og forslag til både foredragsholdere og tema.

Innspill fra kommunene er viktig for å lage et program som er nyttig og inspirerende for deltakerne.

Har du tips eller ideer? Send dem til programkomiteen!

Byggesaksdagene 2018 arrangeres 13. og 14. november på Thon Hotel Airport Gardemoen. Påmeldingen åpner i siste halvdel av mai.