Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er Direktoratet for byggkvalitets årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. I 2020 arrangeres konferansen 3. og 4. november.

Publisert 7. november 2019