Byggesaksdagene

Byggesaksdagene er Direktoratet for byggkvalitets årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. Årets konferanse gjennomføres 8. og 9. november. Påmeldingsfrist er 1.10.!