Byggesaksdagene 2022 - påmeldingen er i gang!

Velkommen til fagdager 8. og 9. november! Endelig kan vi møtes igjen til kompetanseheving og fagprat på Gardemoen. Her er en smakebit av programmet. Flere foredragsholdere blir presentert fortløpende fram mot konferansen.

Sist endret 13.06.2022
Byggesaksdagene 2022

 

Hvordan redusere risikoen for kvikkleireskred

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 rammet et relativt nytt boligområde, og ti personer og et ufødt barn mistet livet. Et ekspertutvalg har gjennomgått årsakene til skredet, og i utredningen På trygg grunn, NOU 3:2022 gir utvalget sine anbefalinger om hvordan risikoen for kvikkleireskred kan reduseres.

Kjetil Malvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommuneKetil Matvik Foldal er beredskapssjef i Lillestrøm kommune. Han har tidligere vært fylkesberedskapssjef i Møre og Romsdal og leder for plan, næring og byggesak i Sørum kommune. Foldal var sekretær for utvalget som gikk gjennom skredulykken i Ålesund i 2008 og medlem i utvalget som gikk gjennom kvikkleireskredulykken i Gjerdrum i 2020. Foldal er cand.polit. i naturgeografi fra Universitetet i Bergen.

 

 

Forebyggende saksbehandling og tilsyn ved vanskelige grunnforhold

Nannestad kommune har mange byggesaker hvor tiltaket ligger under marin grense og i områder med kvikkleire. Etter Gjerdrumskredet, i nabokommunen for halvannet år siden, har oppmerksomheten vært rettet mot grunnforhold og dokumentasjon på sikker byggegrunn. Nannestad kommune har i flere år hatt fokus på dette, ettersom alle fire tettsteder i kommunen hovedsakelig ligger under marin grense. I dette foredraget får du høre hvordan Nannestad kommune arbeider forebyggende gjennom byggesaksbehandlingen.

 

Elsabeth Mo Wroldsen, fagansvarlig byggesak i Nannesta kommune.Elisabeth Mo Wroldsen er fagansvarlig byggesak i Nannestad kommune. Hun er utdannet byggingeniør ved Universitetet i Agder og har jobbet som byggesaksbehandler i 10 år. De siste årene har hun hatt det overordnede fagansvaret for byggesak i kommunen.

 

 

 

Erika Wiik Andresen, juridisk rådgiver i Nannestad kommune.Erika Wiik Andresen er juridisk rådgiver byggesak i Nannestad kommune. Hun er utdannet jurist ved Universitetet ved Bergen og har jobbet som byggesaksbehandler i 5 år. Hennes hovedfokus har vært tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

 

 

 

Kommunegeolog i 6 kommuner: Erfaring med rådgivning om skred- og flomfare 

Kvam herad er vertskommune for et interkommunalt samarbeid om kommunegeolog. I dette foredraget får vi høre hvordan kommunegeologen jobber som rådgiver for kommunene innen feltet naturfare generelt og spesielt områdene skred, flom, overvann, stormflo og klimatilpassing.

Geologen håndterer bekymringsmeldinger, beredskapsarbeid, er rådgiver ved sikringstiltak og jobber med både kommuneplaner og klimaplaner.

Tore Dolvik er kommunegeolog i Kvam herad i Vestland. Kommunen har avtaler med fem kommuner, Bjørnafjorden, Samnanger, Ulvik, Ullensvang og Kvinnherad, om et interkommunalt samarbeid om kommunegeolog. Dolvik har hovedfag i kvartærgeologi (istida) ved Universitetet i Bergen og vært stipendiat på Island i vulkanologi.

 

Fra kaos til kontroll

Mange kommuner opplever utfordringer med å saksbehandle byggesaker innen fristene. I 2018 opplevde Frogn kommune å miste kontrollen over byggesaksområdet, og måtte foreta omfattende grep. De vil nå dele sine erfaringer med hvordan de løste situasjonen. I tillegg vil du få høre hvilke utfordringer kommunen fortsatt står overfor i samspillet med politikere og omdømmet blant innbyggere.

Therese Aas, avdelingsleder byggesak i Frogn kommune.Therese Aas har vært avdelingsleder på byggesak i Frogn kommune siden slutten av 2018. Hun er utdannet jordskiftekandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har bakgrunn fra Forsvaret og flere kommuner på Østlandet. 

 

 

 

Tonje Fjell Olufsen, fagleder byggesak i Frogn kommune.Tonje Fjell Olufsen er fagleder på byggesak i Frogn. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har ti års erfaring fra Utlendingsnemnda og har jobbet de siste fire årene i Frogn kommune.

 

 

 

 

Nyttige avklaringer fra DiBK 

Hvert år svarer direktoratet på nærere 2 500 spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Nok en gang har vi vært innom arkivet og plukket opp spørsmål som mange byggesaksbehandlere lurer på. Vi håper å gi deg noen svar som kan være nyttig for i arbeidshverdagen. 
 

Therese Brøndum, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Hun har tidligere jobbet 11 år Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn i Oslo kommune. Therese er jurist fra Universitetet i Oslo.

 

Andre arrangementer:

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 8. og onsdag 9. november 2022.

Sted: Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, på Gardermoen 

 

Påmeldingsfrist 1. oktober 2022