Byggesaksdagene 2023

Velkommen til Byggesaksdagene 7. og 8. november! Konferansen avholdes på Gardermoen. Her er foreløpig program.

Sist endret 23.05.2023

Byggesaksdagene 2023

Tid: 7. og 8. november
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Nyttige juridiske avklaringer og tolkningsuttalelser 

Som fra tidligere års konferanser vil Kommunal- og distriktsdepartementet gå gjennom egne juridiske avklaringer og prinsipputtalelser, som de har gitt det siste året.

Knut Rasmussen 200x250 SH.png

Knut F. Rasmussen er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Han har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Knut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Plassering av byggverk – en klargjøring av kravene

Mange opplever kravene til plassering av byggverk som kompliserte. Kommunal- og distriktsdepartementet har de siste årene mottatt mange spørsmål om hvordan man skal forstå kravene til plassering av et byggverk, med høyder og avstand fra nabogrensen. I dette foredraget får vi gjennomgang av et utvalg av departementets tolkningsuttalelser om kravene i plan- og bygningsloven § 29-4.

Eirik Dragsund SH 200x250.png

Eirik Dragsund er seniorrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Han arbeider med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og utredninger innenfor plan- og bygningsretten. Eirik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Enklere og mer effektiv søknadsbehandling

Det registreres mangler i omtrent 35 prosent av alle byggesaker. Mange kommuner og foretak opplever at det er vanskelig å forstå hvilken dokumentasjon som er nødvendig i en byggesak. I 2022 utredet DiBK dette temaet, og vi foreslo tiltak som kan tydeliggjøre og effektivisere reglene om innhold og dokumentasjon i byggesøknader. Her får du høre om hovedtrekkene i utredningen, og hva vi jobber videre med i år.

Tone Steinnes SH 200x250.png

Tone Steinnes er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Hun jobber særlig med byggesaksreglene og med regelverket om naturfarer. Tidligere har hun vært leder for byggesak i Drammen kommune og jobbet med klagesaksbehandling hos Fylkesmannen i Buskerud. Tone er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Hvem, hva og når - om uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et tema direktoratet får mange spørsmål om. Når utløses krav om uavhengig kontroll, hva betyr det at et kontrollerende foretak er uavhengig og når er det hensiktsmessig at kommunen pålegger uavhengig kontroll i en byggesak? Dette er noen av spørsmålene vi håper å besvare i foredraget. 

Marius Fjeldbo SH 200x250.png

Marius Fjeldbo er rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Han har arbeidet med veiledning og tolkning av byggereglene i seks år, både i direktoratet og i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Marius har en bachelor i realfag fra Universitetet i Oslo. 

 

 

Et foretaks erfaringer med uavhengig kontroll

I 2013 ble det innført krav om uavhengig kontroll innenfor flere obligatoriske områder. Kommunen kan i tillegg stille krav til uavhengig kontroll etter en egen vurdering. COWI AS er et av foretakene som har lang erfaring med temaet og har ofte rollen som ansvarlig kontrollerende. Her får du høre bransjens erfaring med uavhengig kontroll, de mest gjentakende avvikene som er identifisert og hvilke virkemidler bransjen selv opplever er mest hensiktsmessig for bedre kvalitet i byggesaker.

Camilla D. Gressnes_SH_200x250_Foto Ilja Hendel.png

Camilla D. Gressnes har lang erfaring med kvalitetsledelse, og de siste 10 årene har hun vært prosess- og kvalitetssjef i COWI AS.

Her har hun et overordnet systemansvar, og ivaretar alle prosesser rundt selskapets sertifikater. Camilla har 10 års erfaring som byggesaksbehandler i ulike kommuner og har holdt kurs i bruk av ByggSøk. Hun er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU.

 

 

Nyttige avklaringer fra DiBK  

Hvert år svarer direktoratet på mange ulike spørsmål om bygningsregelverket. En stor del av henvendelsene kommer fra kommunene. Vi har derfor nok en gang gravd etter gull og andre godbiter i arkivet, og gir deg svarene på det flest byggesaksbehandlere lurer på.  

therese-brondum-200x250-sh.jpg

Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Hun har tidligere jobbet 11 år i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn i Oslo kommune. Therese er jurist fra Universitetet i Oslo. 

 

 

 

Vil du delta?

Her melder du deg på Byggesaksdagene 2023.