Foredragsholdere på Byggesaksdagene 2019

Disse holdt innlegg på Byggesaksdagene 5. og 6. november.

Sist endret 03.06.2019

Endelig program er nå klart. Se hvem som skal holde innlegg og hva de skal snakke om.

Mikael Genberg, kunstner og entreprenør

Hvordan bygge en rød, svensk «stuga» på månen?

Er han alle byggesaksbehandleres mareritt, eller kan vi la oss inspirere av hus bygget i trær, under vann og kanskje snart på månen? I dette foredraget får du høre hvordan vi kan flytte fokus fra våre små problemer til å se hva et menneske kan få til. Hvordan vi kan sette oss store mål og gjennomføre de sammen med andre.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019: Mikael GenbergMikael Genberg er en svensk kunstner, innovatør og entreprenør som gjør det umulige mulig. Han elsker å pendle mellom kunstner og entreprenør. Han er full av ideer og har en egen evne til å tenke utenfor boksen. Han våger å gå sine egne veier og se på nye sammenhenger, og for dette får han stor oppmerksomhet. Genberg er mest kjent for sine alternative bomiljøer både i Sverige og utenfor Tanzania, og for å ville bygge en rød stuga på månen.

 

Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM

Flere anmeldelser fra kommunene!

I september ble en hytteeier og en daglig leder dømt i Agder lagmannsrett til 45 dagers fengsel for ulovlig bygging i strandsonen. 24 dager av fengselsstraffene er gjort betinget. Økokrim frykter at man ikke klarer å avskrekke mot brudd på byggeforbudet i strandsonen dersom det ikke reageres strengt. I dette innlegget får du høre hvordan Økokrim opplever kommunenes oppfølging av ulovligheter i strandsonen og hva Økokrim ønsker seg fra kommunene.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019: Hans Tore HøvisklandHans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat i Økokrim og leder av Økokrims miljøkrimavdelingen. Han har aktorert mange miljøkriminalitetssaker, blant annet saker som gjelder ulovlig bygging i strandsonen.

 

 

 

Erik Magnus Boe, Universitetet i Oslo

Inhabilitet, systemsvik eller begge deler?

De siste årene har vi opplevd flere saker der enkelte kommuneansatte har omgått regelverket. En del av sakene har ikke kommuneledelsen hatt kjennskap til før media har begynt å grave. Skyldes lovbruddene manglende evne eller vilje til å respektere loven? Skylde de slendrian, uærlighet, eller er det noen ganger mer grunnleggende strukturer som har sviktet? Hvordan kan kommuner sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring av egne systemer slik at inhabilitet, triksing og fiksing blir motarbeidet så godt som mulig?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019: Erik Magnus BoeErik Magnus Boe er professor emeritus dr. juris fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans hovedansvar på fakultetet har vært faget alminnelig forvaltningsrett, hvor han har undervist i flere tiår. Boe har skrevet bøker og en rekke fagartikler om emnet, senest boken «Forsvarlig forvaltning», som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2018.

 

Margrethe Løgavlen, Færder kommune

Når ukjente utfordringer kommer – hvilke valg kan du ta, og hvilke valg tar du?

Nye Færder kommune arvet et stort antall ulovlighetssaker fra tidligere Tjøme kommune. I dette foredraget får vi høre hvordan Færder rydder opp. Har sakene påvirket saksbehandlingen og rutinene, og har kommunen større fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging i dag, sammenlignet med tidligere? Hva har vært mest utfordrende og hva har vært enklest å gjøre noe med? På hvilken måte har situasjonen påvirket arbeidsmiljøet og de ansattes tillit til hverandre, politikerne og mediene?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Margrethe LøgavlenMargrethe Løgavlen er kommunaldirektør for avdeling teknikk og miljø i Færder kommune, tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner. Løgavlen har arbeidet med blant annet plan- og bygningsrett i kommunal sektor siden 2002. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har advokatbevilling. Hun har i tillegg studert sosiologi, veiledningsmetodikk, samt grunnerverv og ekspropriasjon fra NMBU.

 

Tor Dølvik, Transparency International Norge

Korrupsjonsrisiko i plan- og byggesak

Korrupsjon er ikke bare et samfunnsproblem utenfor Norges grenser. Hva er korrupsjon på norsk? Hvordan kan korrupsjon oppstå innenfor kommunal byggesaksbehandling? Spesialrådgiver Tor Dølvik fra Transparency International Norge forteller om praktisk korrupsjonsforebygging.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Tor DølvikTor Dølvik er statsviter, og i mer enn 30 år har han arbeidet med kommunalfaglige spørsmål. Han har vært kommunalforsker, utreder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, spesialrådgiver i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune og konsulent i Agenda Kaupang. Han har siden 2012 vært spesialrådgiver i Transparency International Norge, med ansvar for antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Han er også medlem i Kommunesektorens etikkutvalg.

Bjørnar Erikstad, seiler

Motvind er til for å seile i

Bjørnar Erikstad er opptatt av å se muligheter i stedet for begrensninger. Hovedbudskapet i foredraget hans er at selv om man er født litt annerledes, så trenger man ikke nødvendigvis å leve annerledes. I dette foredraget får du høre om hans liv som profesjonell seiler. Han tar deg med tilbake til oppveksten, der han ble behandlet som en av gutta. Ingen mente Bjørnar var funksjonshemmet – han hadde bare litt korte armer.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Bjørnar ErikstadBjørnar Erikstad er født uten armer, med fingrene festet på skuldrene, som han selv sier det. Han ble født med TAR-syndrom. Først da han var fire år, tok Bjørnar sine første ustø skritt. 25 operasjoner senere sto han på egne ben. Dette har ikke hindret Bjørnar i å seile siden han var åtte år gammel. Han startet i klassen «Optimist» og seiler nå 2.4mR på det norske landslaget i seiling. Bjørnar byr virkelig på seg selv på scenen. Han har en fantastisk energi og bruker mye humor i foredragene sine. Til tross for sine hemninger er det få ting optimisten Bjørnar ikke klarer. Han har mange ganger lukket øynene og håpet at vinden skulle snu, men han har aldri lukket øynene og håpet at TAR-syndromet skulle være borte.

 

Nils Brenna, programleder og foredragsholder

Sånn er du

Hvordan er egentlig vi nordmenn skrudd sammen? På hvilke områder er vi like og hvor er vi ulike? Og kan vi egentlig sammenligne oss med noen andre? I dette foredraget får vi en statistisk analyse av hvordan vi nordmenn er, sammenlignet med andre. 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Nils BrennaNils Brenna har sin faglige bakgrunn fra hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har i hele sitt yrkesliv jobbet med å kartlegge nordmenn, først i NRKs analyseavdeling, deretter som analysesjef i VG og strategisk leder i reklamebyrået DDB. Han var med på å starte TV-programmet «Brille», der han fortsatt jobber. I tillegg er han programleder sammen med Harald Eia i radioprogrammet «Sånn er du» på NRK.

 

Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet

Dypdykk i byggesaksbehandling – er det bare søkernes ansvar at kommunene får mangelfulle søknader?

En tredjedel av søknadene kommunene mottar, er ikke komplette, ifølge KOSTRA-tall. Undersøkelser direktoratet har gjennomført, viser at av søknadene noen kommuner mottar, er hele 70 prosent av dem mangelfulle. Dette fører til lengre saksbehandlingstid og merarbeid både for kommunene og søkerne. Men hva er egentlig en mangel? Hva er årsakene til manglene? Og hva kan kommunene gjøre med dette?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Per-Arne HornePer-Arne Horne er direktør i Direktoratet for byggkvalitet. Han har tidligere hatt ulike stillinger i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som leder for avdeling for byggeprosjekt.

 

 

 

Line Bårdseng, Riksantikvaren

Kulturhistoriske verdier og byggesaksbehandling

Riksantikvaren er statlig direktorat med ansvar for veiledning knyttet til bruk og vern av kulturhistoriske verdier, blant annet bygninger. I foredraget vil du få høre om Riksantikvarens bystrategi, vår nye veileder for byggesaksbehandling og vårt arbeid med kompetanseutvikling i kommunene.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Line BårdsengLine Bårdseng har jobbet hos Riksantikvaren siden 2007, og arbeider særlig med plan- og bygningsloven og formidling av kulturarv. Hun er ansvarlig for Riksantikvarens seminarrekke Utviklingsnett, som er et kompetanseutviklingstilbud til kommuner, fylker, frivillige og andre.

 

 

Eivind Lund, Behalf AS

Digitalisering – kunsten å somle så fort man bare kan

Digitalisering av offentlig sektor er litt for ofte en barbent dans på tistler; det gjør vondt når det står på, det føles som om det varer uendelig lenge, og etterpå er det ofte grunn til å lure på om det var verdt det. Men det ser ikke ut til at vi slipper unna digitaliseringen, så hvordan kan vi gjøre det beste ut av det? Kan det tenkes at innbyggerne kan få bedre tjenester og bedre service enn i dag, uten at saksbehandlerne får det tungt og krevende på jobben?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Eivind LundEivind Lund er rådgiver og daglig leder i designbyrået Behalf AS. Han har jobbet i og for en lang rekke direktorater og kommuner, og vært involvert i et antall digitaliseringsprosjekter som langt overskrider den anbefalte livsdosen for et voksent menneske med avbrutt utdanning. Eivind skriver og snakker ofte om digitalisering, helst i en slags kåseriform, men fremstår ellers som en normalt oppegående person.

 

Nils-Henrik M. von der Fehr, Universitetet i Oslo

Hva skal til for å sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen?

For å sikre forsvarlig byggkvalitet, riktig kompetanse og seriøse aktører i byggenæringen evaluerer Byggkvalitetutvalget dagens virkemidler; sentral godkjenning for ansvarsrett, erklæring om ansvar i byggesak, uavhengig kontroll og et mulig register for foretak i ROT-markedet. Hvilket ansvar bør ligge til myndighetene og til bransjen selv? Trenger vi tilpasninger i lov og forskrift, eller finnes det andre virkemidler som er mer effektive? Leder for Byggkvalitetutvalget, Nils-Henrik M. von der Fehr, oppsummerer her utvalgets arbeid og problemstillingene de jobber med.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Nils-Henrik M. von der FehrNils-Henrik M. von der Fehr er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært instituttleder ved Økonomisk institutt, og har hatt ulike stillinger ved universitetet. Han har en rekke verv i ulike råd, utvalg og redaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet

ByggSøk stenger i 2020 – hvilke konsekvenser får det for deg?

Nå tilbyr flere leverandører nye søknadsløsninger for byggesak. Direktoratet har tidligere varslet at ByggSøk vil bli faset ut når det tilbys søknadsløsninger i markedet som dekker ulike søkergruppers behov. Hva vil dette bety for deg som byggesaksbehandler?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Kari Befring BjørnstadKari Befring Bjørnstad er fagdirektør digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet. Hun er utdannet jurist og har 11 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Der har hun blant annet arbeidet mye med kvalitetsstyring på byggesaksområdet og ledet prosjekt elektroniske tjenester som utviklet kommunens selvbetjeningsløsninger. I DiBK arbeider hun overordnet med digitalisering og har ambisjoner om å forenkle både eksternt og internt.

 

Linn-Ida Ellingsen, Larvik kommune

God dialog gir gode rammebetingelser for tilsyn

Kommunalt tilsyn bidrar til gode bygg og seriøse foretak. For å skape større forståelse for viktigheten av tilsynsarbeidet kan det være hensiktsmessig å etablere god dialog med politikere og mediene. Hør hvordan Larvik kommune jobber strategisk både mot bygningsrådet og medier for å skape gode rammebetingelser for tilsynsarbeidet.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Linn-Ida EllingsenLinn-Ida Ellingsen jobber som tilsynsjurist og arbeider spesifikt med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har bidratt med å utarbeide verktøy til bruk ved tilsyn og ulovlighetsoppfølging i kommunen, og hun holder kurs og foredrag om tilsyn og ulovligheter for byggebransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Praktiske avklaringer og prinsipputtalelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har plukket fram de viktigste juridiske avklaringene i saksbunken, og gir deg en nyttig juridisk innføring i nye avklaringer av spørsmål knyttet til lovens byggesaksdel og byggesaksforskriften.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Knut Fredrik RasmussenKnut Fredrik Rasmussen er utredningsleder i bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Knut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Anne Sofie Strand Eriksen og Mathilde Ørstavik, Norkart

Elektronisk nabovarsling og søknadsløsning for tiltak uten ansvarsrett

Norkart har utviklet elektronisk nabovarsling. Her forteller de deg hvorfor elektronisk nabovarsling gjør jobben raskere, enklere og billigere for både søker og nabo. Norkart jobber også med å gjøre byggesøknaden enklere. I 2020 kommer deres søknadsløsning for tiltak uten ansvarsrett. Vi gir deg her en sniktitt på løsningen som skal gjøre det lettere for privatpersoner å søke om byggetillatelse.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Anne Sofie Strand Eriksen Anne Sofie Strand Eriksen er utvikler hos Norkart, og er en del av team plan- og byggesak som har fokus på nye, innovative løsninger til kommuner, innbyggere og næringslivet. Hun er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i geo-informatikk, og har siden studiet jobbet med bruk av geografisk data for å automatisere byggesakstjenester som for eksempel nabovarsel. Som utvikler i Norkart synes hun det er spennende å kunne lage brukervennlige løsninger som bidrar til å automatisere og digitalisere Norge.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Mathilde Ørstavik Mathilde Ørstavik er også utvikler hos Norkart og del av team plan- og byggesak. Hun er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i geo-informatikk, og er derfor godt kjent med geografiske data og mulighetene de gir. Som utvikler i Norkart fokuserer hun på hvordan man kan ta i bruk maskinlæring i nye løsninger for å gi økt automatisering, effektivitet og verdi til produktene.

 

eByggesak – status og erfaringer hittil

eByggesak er en standard kommunene kan benytte når de skal digitalisere byggesaksområdet og anskaffe nye systemer for kommunal byggesaksbehandling. Hva er status og erfaringene hittil med innføring av eByggesak? Dette blir en samtale mellom Halvor Rosted, prosjektleder i Kongsberg-regionen; Bjørn-Henrik Benjaminsen, prosjektleder eByggesak IKTOrkidé og avdelingsleder for byggesak i Kristiansund kommune; og Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Halvor RostadHalvor Rostad er prosjektleder i Kongsberg-regionen og arbeider med digitalisering. Et av prosjektene er digitale plan- og byggesaksprosesser, hvor regionen har deltatt i pilotutviklingen av Elements eByggesak fra Evry. Alle sju kommunene i regionen har nå tilgang til eByggesak.

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Bjørn-Henrik BenjaminsenBjørn-Henrik Benjaminsen er prosjektleder for eByggesak i IKTOrkidé og avdelingsleder for byggesak i Kristiansund kommune. Han er utdannet fagtekniker bygg- og anlegg, og har 12 års erfaring med byggesak og tilsyn i kommunal sektor.

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Kari Befring BjørnstadKari Befring Bjørnstad er fagdirektør digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet. Hun er utdannet jurist og har 11 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Der har hun blant annet arbeidet mye med kvalitetsstyring på byggesaksområdet og ledet prosjekt elektroniske tjenester som utviklet kommunens selvbetjeningsløsninger. I DiBK arbeider hun overordnet med digitalisering og har ambisjoner om å forenkle både eksternt og internt.

 

Dag Erlend Arntsen, Statens vegvesen

E-søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser

Endelig er det blitt mye enklere å søke om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser fra riksvei, fylkesvei og kommunal vei. Statens vegvesen har i samarbeid med KS lansert en ny digital løsning som gjør det enklere og mer effektivt både for søkerne og for de som skal behandle søknadene.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Dag Erlend ArntsenDag Erlend Arntsen er senioringeniør i Statens vegvesen seksjons for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet. Arntsen har lang fartstid fra kommunesektoren som kommunalsjef for teknisk sektor i Søgne kommune. Han har ingeniørutdanning fra NTH i Trondheim.

 

 

Trond Andersen og Helena Langeland, Direktoratet for byggkvalitet

Så enkelt kan du gjennomføre et branntilsyn

Helena stiller spørsmålene du lenge har lurt på om tilsyn med brann. Trond vil oppklare begreper, definisjoner og gi tips om hvordan du utfører et enkelt branntilsyn.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Trond AndersenTrond Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening. Han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fag- og mesterbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Helena Langeland Helena Langeland er senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Her har hun arbeidet med tilsyn siden juni 2016. Hun har bakgrunn som rådgivende ingeniør RIB, og har jobbet i ti år med byggesaksbehandling i Asker kommune.

 

 

 

 

Gro Persson, Sandnes kommune

Hvordan kan vi ivareta viktig kulturarv?

Vi har et medansvar for å ivareta verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Men hvordan bør vi gå fram for å skape entusiasme og få huseiere til å sette i gang slike prosjekter? Gro Persson forteller om «Sandnesløftet». Et prosjekt hvor Sandnes kommune samarbeider med de ulike aktørene i byutviklingen for å ivareta estetikk og byidentitet i sentrumsutviklingen. 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Gro PerssonGro Persson er byantikvar i Sandnes kommune og prosjektleder for «Sandnesløftet». Hun har ledet Vitenfabrikken i Sandnes, har tidligere vært seksjonsleder for arealplan i Sandnes kommune og administrerende direktør for Stavanger Museum. Persson er utdannet sivilarkitekt fra NTH (i dag NTNU).


 

Spørsmålsbonanza

Direktoratets fagfolk svarer på spørsmål fra publikum

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Rose Byrkjeland

Rose Byrkjeland er senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Her har hun jobbet med ulike fagområder, men de siste årene har hun arbeidet mye med grad av utnytting og måle- og beregningsregler. Hun har jobbet 12 år som byggesaksbehandler i Ski kommune, og før det i private virksomheter. Rose er utdannet bygningsingeniør på området bygg og anlegg, har videreutdanning i plan- og bygningsrett samt praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Marit Langen

Marit Langen er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1998. Hun var tidligere avdelingsdirektør for den juridiske avdelingen i Statens bygningstekniske etat. Langen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfagene byggekontrakter og entrepriserett og internasjonal rett. Hun har også en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med blant annet spesialisering innen offentlig rett.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Trond Andersen Trond Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening. Han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fag- og mesterbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom.

Praktisk informasjon

  • Konferansen starter klokka 10.00 tirsdag 5. november
  • Tirsdagens middag er klokka 19.30.
  • Konferansen avsluttes klokka 15.00 onsdag 6. november.