Presentasjoner fra Byggesaksdagene

Se opptak fra innleggene som ble holdt på Byggesaksdagene 2016 og bla gjennom presentasjonene.

Sist endret 10.11.2016

Konferansen ble holdt på Gardermoen 3. - 4. november 2016.

Innlegg fra torsdag 3. november

Bla gjennom presentasjonen eller se opptak av presentasjonen

TEK og kommunens rolle.pdf

Innlegg ved avd. direktør Ketil Krogstad, Direktoratet for byggkvalitet.pdf

Samtale mellom Ketil Krogstad og Per-Arne Horne, Oslo kommune

Tilsyn i praksis.pdf

Overingeniør Helena Langeland, Direktoratet for byggkvalitet

Erfaringer og utfordringer med kommunalt tilsyn.pdf

Innlegg ved adm. direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og daglig leder Britt Røed Lohne fra WK Entreprenør.

Samtale mellom Kari Sandberg, Britt Røed Lohne og avd. direktør Janneke Solem, DiBK

Hvordan bruke planbestemmelser i byggesak? Byggesaksbehandlingen skal sikre at plan, lov og forskrift ivaretas i alle byggesaker.pdf

Kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling, Eli F. Aubert, Røyken kommune

Når skal overtredelsesgebyr brukes i byggesaker?

Seniorrådgiver Elisabeth Faanes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan politianmelde etter plan- og bygningsloven?

Politiadvokat Lars Fredrik Bråten, Nordsjø-Miljøseksjonen, Sør-Vest politidistrikt

Når skal sakskostnader i klagesaker dekkes og hva skal dekkes?

Partner Anders Evjenth, Bull & co advokatfirma

 

Innlegg fra fredag 4. november

Bla gjennom presentasjonen eller se opptak av presentasjonen

Når gjelder TEK10-krav ved arbeid på eksisterende bygg? Revidert eksempelsamling fra NKF

Konsulent Bjørg Langnes, Infinita

Nye verktøy for søknad om byggetillatelse

Seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen, Direktoratet for byggkvalitet

Verktøy for å vurdere visuelle kvaliteter

Enhetsleder Åse Munthe Sandvik, Oslo kommune

Nye, digitale verktøy for praktisk byggesak: Saksbehandlingssystem og standardiserte sjekklister

Halvard Bachke, Trondheim kommune

Digitalisering av byggesaksbehandling - hva kan kommunene vente seg på kort sikt?

Samtale mellom Halvard Bachke, Trondheim kommune og Hilde Grevskott Larsen, DiBK

Spørretime: DiBK svarer på innsendte spørsmål fra kommunene

Spørretime: Endringer i regelverket

Etikk og moral i arbeidslivet

Filosof og forsker Henrik Syse, PRIO