Byggesaksdagene 2017

Se presentasjonene fra konferansen.

Sist endret 09.11.2017

Du åpner eller laster ned presentasjonene som pdf-filer ved å klikke på titlene.

Opptak fra konferansen ser du på vår YouTube-kanal.

Presentasjoner 6. november
Ansvarsrett uten formalkrav i orden? 

Marit Langen, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet

Produkttilsyn i praksis

Kjell Viste, sjefingeniør i Stavanger kommune

Hvordan redusere arbeidslivskriminalitet i byggebransjen?

Marianne Songli og Dag Nordhagen, A-krimsenteret i Oslo

Eierseksjonsloven. Nye krav til seksjonering av eiendom

Marianne Frisvold Furuseth, advokatfullmektig i Bing Hodneland advokatselskap

Kommunenes erstatningsansvar ved ugyldige vedtak

Liv Zimmermann og Kristian Korsrud, partnere i advokatfirmaet Hjorth

Brannprosjektering - hva gikk galt?

Trond Andersen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet

Brannprosjektering etter veiledningen eller analysemodeller?

Marit Henriksdatter, senioringeniør i Oslo kommune
Trond Andersen, senioringeniør Direktoratet for byggkvalitet

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn

Lars Haugrud, senior brannrådgiver i PiD Solutions AS

Presentasjoner 7. november

Digital søknads- og saksbehandling

Tor Kjetil Nilsen, utviklingsleder i Arkitektum

Automatisering av eByggesak - fra prosjekt til saksbehandler

Simen Løvgren, forretningsutvikler i Skanska Norge AS

Ny veiviser for bruksendring

Ragnhild Olin Amdam, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Eskild Narum Bakken, universitetslektor ved NTNU

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene å forebygge vann- og naturskader?

Hege Hodnesdal, næringspolitisk ansvarlig for skadeforsikring i Finans Norge

Ille er det og verre blir det - klimatilpasning og byggeskikk

Cecilie Flyen, sivilarkitekt SINTEF Byggforsk

Unntak og forenklinger i SAK

Frode Grindahl, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

Juridiske avklaringer og prinsipputtalelser

Øyvind Kikut, rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet