Presentasjoner fra Byggesaksdagene 2018

Se presentasjoner fra konferansen.

Sist endret 30.11.2018

Du åpner eller laster ned presentasjonene som pdf-filer ved å klikke på titlene.
Opptak fra konferansen kan du se på vår YouTube-kanal .

Presentasjoner 13. november

Hvordan kan du ta tilsynet et skritt videre?
Gudbrand Hasvold, Asker kommune

Om kontroll etter plan- og bygningsloven – hva er egentlig en ferdigattest verdt?

Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma AS

Praktiske avklaringer og prinsippsaker

Øyvind Kikut, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forsvarlig forvaltning i lys av Tjøme-saken

Fredrik Holth, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Klart plan- og byggspråk: Hvordan og hvorfor skal vi tenke på mottakerne når vi skriver?

Inger Margrethe Hvenekilde Seim, Oslo kommune

Støttesystemene som kan hjelpe deg i hverdagen

Bjørge Stavik, Aukra kommune

Anskaffelse og innføring av eByggesak i Kristiansand kommune

Venke Moe, Kristiansand kommune

Byggesøknader for folk flest

Silja Mustaparta, Designit. Her kan du laste ned de forenklede skjemaene for byggesøknad.

Ny veiviser for bruksendring

Ragnhild Amdam, Direktoratet for byggkvalitet

Presentasjoner 14. november
Slutt på føling i fjæra – hvordan følge opp ulovligheter i fjæresteinene?

Anita Kotte Syversen, Hurum kommune

Hvordan skal reguleringsplanene tolkes?

Jan Gudmund Aanerud, advokatfirmaet Hjort

Spørsmålsbonanza! Se opptak på YouTube
Trond Andersen, Marit Langen og Pål Lyngstad i Direktoratet for byggkvalitet svarer.
Hvordan kan grad av utnytting beskrives i arealplaner?

Pål Lorentzen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tekniske krav til byggverk i arealplaner – hvorfor og hvordan?

Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet

Hvordan skal høyde- og avstandsreglene forstås og praktiseres?

Nina Sundell, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Å bygge identitet. Se opptak på YouTube
Håkon Matre Aasarød, arkitektkontoret Vardehaugen AS
Politikerskjønnet – hva er politikernes handlingsrom i plan- og byggesaker og hvordan påvirker det byggesaksbehandlingen?

Rune Fredriksen fra Kongsberg kommune og Heidi Finstad fra Rælingen kommune