Presentasjoner fra Byggesaksdagene 2019

Se presentasjoner fra konferansen.

Sist endret 07.11.2019

Du åpner eller laster ned presentasjonene som pdf-filer ved å klikke på titlene. 
Opptak fra konferansen ligger på YouTube-kanalen vår 

Presentasjoner 5. november

ByggSøk stenger – hva betyr det for deg?

Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet 

Dypdykk i byggesaksbehandling. Er det bare søkernes ansvar at kommunene får mangelfulle søknader?
Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet 

eByggesak – status og erfaringer hittil

Halvor Rostad, Kongsberg-regionen
Bjørn-Henrik Benjaminsen, Kristiansund kommune
Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet

Elektronisk nabovarsling og søknadsløsning for tiltak uten ansvarsrett

Anne Sofie Strand Eriksen og Mathilde Ørstavik, Norkart

E-søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrenser

Dag Erlend Arntsen, Statens vegvesen

Korrupsjonsrisiko i plan- og byggesak

Tor Dølvik, Transparency International Norge

Når ukjente utfordringer kommer – hvilke valg kan du ta, og hvilke valg tar du?
Margrethe Løgavlen, Færder kommune

Flere anmeldelser fra kommunene!

Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM 

Inhabilitet, systemsvikt eller begge deler?
Erik Boe, Universitetet i Oslo 

Presentasjoner 6. november  

Hva skal til for å sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen?
Nils-Henrik M. von der Fehr, Universitetet i Oslo

Praktiske avklaringer og prinsipputtalelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Så enkelt kan du gjennomføre et branntilsyn
Trond Andersen, Direktoratet for byggkvalitet
Helena Langeland, Direktoratet for byggkvalitet
God dialog gir gode rammebetingelser for tilsyn
Linn-Ida Ellingsen, Larvik kommune
Kulturhistoriske verdier og byggesaksbehandling
Line Bårdseng, Riksantikvaren
Hvordan kan vi ivareta viktig kulturarv?
Gro Persson, Byantikvaren i Sandnes