Priser og vilkår 2019

Vilkår og priser for Byggesaksdagene 2019.

Sist endret 05.06.2019

Påmeldingen startet 6. juni, med mulighet til å velge mellom tre ulike konferansepakker.

Konferansepakker

Konferansepakke 1: Deltakeravgift med festmiddag og overnatting
kr 4.840.

Konferansepakke 2: Deltakeravgift med festmiddag, uten overnatting
kr 3.970.

Konferansepakke 3: Deltakeravgift uten festmiddag og uten overnatting
kr 2.490. 

Tilknytningsdøgn 4.-5. november
kr 1195.

Vilkår

Ved påmelding til konferansen godtar du våre frister og betingelser.

Endringer:

  • Endringer i påmeldingen som gjøres online (via lenke i e-post), og som ikke fører til endringer i fakturagrunnlaget, kan gjøres uten omkostninger til og med 4. oktober. Dette gjelder endringer i kontaktopplysninger som navn, mobilnummer og e-post.
  • Endringer i påmeldingen som fører til at fakturagrunnlaget endres, medfører et endringsgebyr på kr 350.
  • Endringer i påmeldingen som gjøres fra og med 5. oktober, medfører et endringsgebyr på kr 350.

Avbestilling av deltakelse etter påmelding:

  • 100 prosent refunderes fram til og med 22. august.
  • 50 prosent refunderes fra og med 23. august til og med 13. september.
  • 25 prosent refusjon fra og med 14. september til og med 4. oktober.
  • Det gis ingen refusjon fra og med 5. oktober.

Personvern:

  • DiBK samler inn informasjon om deltakerne i forbindelse med påmelding til Byggesaksdagene 2019.
  • DiBK forbeholder seg retten til å sende ut evalueringsskjema i etterkant av arrangementet.
  • DiBK beholder deltakerinformasjonen for å invitere til neste års arrangement.