Program for Byggesaksdagene

Byggesaksdagene 2017 arrangeres på Gardermoen 6. - 7. november.

Publisert 27.09.2017

BYGGESAKSDAGENE 2017

Søndag 5. november
kl. 20.00 Velkomsttreff for de som kommer tidlig
Mandag 6. november
kl. 08.30 Registeringen åpner
kl. 10.00

Velkommen!

Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet åpner konferansen

kl. 10.15 Ansvarsrett uten formalkrav i orden? 

Marit Langen, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 10.30

Produkttilsyn i praksis

Kjell Viste, sjefingeniør i Stavanger kommune

kl. 10.55

Hvordan redusere arbeidslivskriminalitet i byggebransjen?

Marianne Songli og Dag Nordhagen, A-krimsenteret i Oslo

kl. 11.35

Eierseksjonsloven

Marianne Furuseth, advokatfullmektig i Bing Hodneland advokatselskap

kl. 12.15

Kommunenes erstatningsansvar ved ugyldige vedtak

Liv Zimmermann og Kristian Korsrud, partnere i advokatfirmaet Hjorth

kl. 13.00

Lunsj

kl. 14.00

Brannprosjektering - hva gikk galt?

Trond Andersen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 14.20

Brannprosjektering etter veiledningen eller analysemodeller?

Marit Henriksdatter, senioringeniør i Oslo kommune
Trond Andersen, senioringeniør Direktoratet for byggkvalitet

kl. 14.50

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn

Lars Haugrud, senior brannrådgiver i PiD Solutions AS

kl. 15.30-17.00

Minimesse. Spør en fagperson om det du lurer på!

DiBK og andre fagpersoner svarer

kl. 15.50-16.30

Parallellsesjoner:

 

Sesjon 1: Kom i gang med byggesak!
Elisabeth Kynbråten, byutviklingssjef i Haugesund kommune og styreleder i NKF-byggesak

Sesjon 2: Brann og tilsyn: du spør - vi svarer!
Lars Haugrud, Marit Henriksdatter og Trond Andersen

kl. 17.00-18.00

Mandagsklubben: For deg som ikke har fått nok fagprat!

Vi møtes til faglig mingling i baren

kl. 19.00

Aperitif

kl. 19.30

Festmiddag

Tirsdag 7. november
kl. 08.30

Velkommen tilbake!

kl. 08.40

Fra skisse til ferdig bygg: BIM i praksis

Knut Ramstad, arkitekt hos Nordic - Office of Architecture og professor II ved NTNU

kl. 08.55

Digital søknads- og saksbehandling

Tor Kjetil Nilsen, utviklingsleder i Arkitektum

kl. 09.05

Automatisering av eByggesak - fra prosjekt til saksbehandler

Simen Løvgren, forretningsutvikler i Skanska Norge AS

kl. 09.20

Praktiske avklaringer og prinsipputtalelser

Øyvind Kikut, rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 10.10

Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Eskild Narum Bakken, universitetslektor ved NTNU

kl. 10.40

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene å forebygge vann- og naturskader?

Mia Ebeltoft, assisterende fagdirektør i Finans Norge

kl. 11.10

Ille er det og verre blir det - klimatilpasning og byggeskikk

Cecilie Flyen, sivilarkitekt SINTEF Byggforsk

kl. 11.30

Lunsj

kl.12.30

Politikerskjønn og byggesaksbehandling

Bente Nyegaard Fjell, tidligere avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud
Heidi Finstad, leder i planutvalget i Rælingen kommune og administrerende direktør i Treindustrien

kl. 13.50

Framtidens byer

Eirik Newth

kl. 15.00

Takk for nå!

Praktisk informasjon

Tid: Konferansen starter mandag 6. november kl. 10 og avsluttes tirsdag 7. november kl. 15.

Konferansested: Konferansen arrangeres i år som i fjor på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Alle konferansepakker er nå fulltegnet. Du kan skrive deg på venteliste til konferansen. Vi kontakter deg hvis vi får ledige plasser.

Ja, jeg ønsker å stå på venteliste!

Priser og vilkår

Konferansepakker

Konferansepakke 1: Deltakeravgift med festmiddag og overnatting
kr 4.240 (Fullt!)

Konferansepakke 2: Deltakeravgift med festmiddag, uten overnatting
kr 3.340. (Fullt!)

Konferansepakke 3: Deltakeravgift uten festmiddag og uten overnatting
kr 1.950. (Fullt!)

Tilknytningsdøgn 5.-6. november
kr 895.

Vilkår

Ved påmelding til konferansen godtar du våre frister og betingelser.

Endringer i påmeldingen som:

  • gjøres online (via lenke i e-post) og som ikke fører til endringer i fakturagrunnlaget, kan gjøres uten omkostninger fram til 6. oktober. Dette gjelder endringer i kontaktopplysninger som navn, mobilnummer og e-post.
  • fører til at fakturagrunnlaget endres, medfører et endringsgebyr på kr 350
  • gjøres etter 6. oktober, medfører et endringsgebyr på kr 350.

Avbestilling av deltakelse etter påmelding:

  • fram til 15. august refunderes hele beløpet
  • fra 16. august - 6. september refunderes halve beløpet
  • fra 7. september – 6. oktober gis 25 % refusjon
  • etter 6. oktober gis ingen refusjon