Foreløpig program for Byggesaksdagene

Byggesaksdagene 2017 arrangeres på Gardermoen 6. - 7. november. Hold av dagene! Påmelding til konferansen starter i slutten av juni. Her ser du deler av programmet.

Publisert 09.06.2017
I år arrangeres Byggesaksdagene 6. og 7. november

Dette er noen av foredragene du kan høre på Byggesaksdagene

Estetikk, klimatilpasning og ny eierseksjonslov er noen av temaene på konferansen i november.

Programmet oppdateres.

Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Hva er estetikkbestemmelsenes status i plan- og bygningsloven? Vi gir deg innsikt i skjønnsvurderingens rammer i byggesaker og vurderingsmetodikk for estetikk i byggesaker.

Eskild Narum Bakken er universitetslektor ved NTNU, med estetikk og byggeskikk som fagområde. Han er i ferd med å avslutte en PhD om estetikkbestemmelser i norske byggeregler. Han var tidligere ansvarlig for oppdatering og drift av Husbankens kurs Byggeskikk, estetikk og stedforming. Fra 1995 har han hatt praksis som sivilarkitekt og har blant annet tegnet Gaia Økolandsby i Alvdal, der estetisk plan ble introdusert som en del av reguleringsplanen.

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene med å forebygge vann- og naturskader?

Klimaprognosene tilsier at klimaet er i endring og at vi vil oppleve mer skader på bolig og eiendom. Kjenner kommunen til hvor det ikke må bygges eller gjøre andre tiltak? Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene her?

Mia Ebeltoft er assisterende fagdirektør i Finans Norge. Hun har blant annet vært med i lovutvalget om overvann i tettbebyggelse (NOU2015:16). Siden 2009 har hun vært ansvarlig for arbeidet med klima og risikoforståelse innen forsikring på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har også vært prosjektleder i pilotprosjektet om kommuners nytte av skadeforsikringsdata.

Ille er det og verre blir det – klimatilpasning og byggeskikk

Klimatilpasning og byggeskikk, sårbarhet mot klimaendringer i bygget miljø, utvikling av plan- og bygningslovgivningen, responser i kommunal planlegging og byggesaksbehandling. Hva gjør vi og hva bør vi gjøre for at norsk byggeskikk skal være rustet til å takle klimaendringene?

Cecilie Flyen er sivilarkitekt fra NTNU og er i ferd med å avslutte en PhD om klimatilpasning i norske kommuner. Hun har ti års bakgrunn fra praksis som arkitekt og har jobbet som forsker i SINTEF Byggforsk i mer enn 15 år.

Ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov er på vei. Hva blir de viktigste endringene og hva betyr dette for kommunene?

Marianne Frisvold Furuseth er advokatfullmektig hos Bing Hodneland advokatselskap. Fra 2003 til 2017 var hun ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her har hun jobbet med boligrett, rådgivning til kommuner i seksjoneringsspørsmål, og har de siste tre årene vært sentral i arbeidet med ny lov om eierseksjoner. Furuseth har også vært ansatt i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

 

Praktisk informasjon

Tid: Konferansen starter mandag 6. november kl. 10 og avsluttes tirsdag 7. november kl. 15.

Konferansested: Konferansen arrangeres i år som i fjor på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Prisinformasjon og påmeldingsskjema vil bli klart på dibk.no i løpet av juni.

Presentasjoner fra tidligere konferanser