Program for Byggesaksdagene 2021

Byggesaksdagene går over tre halve dager fra 9.– 11. november. Første del av programmet er klart og du kan nå melde deg på.

Sist endret 26.08.2021

Byggesaksdagene blir sendt digitalt i år også. Det er gratis å delta, men du må melde deg på slik at vi kan sende deg lenke til sendingen.

Disse foredragsholderne er bekreftet til Byggesaksdagene. Vi jobber med å få på plass flere spennende innlegg og oppdaterer programmet fortløpende. 

Dag 1 - 9. november 

Pbl. § 29-2 som avslagsgrunn
Margrethe Vaskinn – rådgiver, Kongsberg kommune.


Bransjens erfaringer og utfordringer knyttet til søknadsdokumentasjon og saksbehandlingstid
Lise Budde – avdelingssjef byggesak, Holte as

Hvorfor sender kommunen mangelbrev?
Caroline Wille - fagkoordinator på byggesaksavdelingen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Dag 2 – 10.november

Juridiske avklaringer og prinsipputtalelser fra KMD
Knut Rasmussen – utredningsleder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nyttige avklaringer fra Direktoratet for byggkvalitet
Therese Brøndum – avdelingsdirektør byggeregler og formidling, DiBK

Veileder for utbygging i fareområder
Einar Flaa – seniorrådgiver avdeling for virkemidler og utvikling, DiBK

Drømmeplan – hva er det og erfaringer fra prosjektet
Kristian Borlaug – Urban Designer, Miljø- og byutviklingsetaten - Regulering og byggesak, Fredrikstad kommune.

Mikrohus - hva er nytt og hvordan skal kommunen behandle disse sakene?
Brit Roald – seniorrådgiver, avdeling for virkemidler og utvikling, DiBK

Dag 3 – 11.november

Når er en boenhet en boenhet?
Elisabeth Kynbråten – Byutviklingssjef, Haugesund kommune