Miljøfyrtårn

Direktoratet for byggkvalitet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sist endret 23.11.2022

Direktoratet for byggkvalitet arbeider kontinuerlig med å forbedre virksomhetens miljøprestasjoner gjennom å redusere vår påvirkning på klima og miljø og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn arbeider direktoratet for å:

  • Redusere våre klimagassutslipp til et minimum
  • Være en pådriver for en mer sirkulær økonomi
  • Sikre et trygt, godt og attraktivt arbeidsmiljø

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjoner. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Direktoratet for byggkvalitet ble første gang Miljøfyrtårnsertifisert i 2013

Nedenfor ser du Direktoratet for byggkvalitets CO2-fotavtrykk for 2021.

Fotavtrykket viser det samlede CO2-utslippet på energibruk, transport og restavfall, og er basert på vår årlige innrapportering til Miljøfyrtårn. Diagrammet viser prosentvis fordeling av virksomhetens CO2-utslipp i 2021.

MicrosoftTeams-image (62).png.         

MicrosoftTeams-image (63).png

Hjelp oss å bli bedre

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Direktoratet for byggkvalieti årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Direktoratet for byggkvalitet. Send inn ditt forslag her!

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!