Vi er miljøsertifisert

Direktoratet for byggkvalitet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Sist endret 19.11.2019

Det betyr at vi skal være en miljøvennlig organisasjon og ta hensyn til miljøet i alle oppgavene våre:

  • Som saksbehandler
  • Når vi gjør anskaffelser
  • Når vi arrangerer konferanser og andre møteplasser
  • Når vi er på reise
  • I hvordan vi bruker og drifter lokalene våre

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Direktoratet for byggkvalitet ønsker med miljøfyrtårnsertifiseringen å ta samfunnsansvar og å bidra til en bedre verden for oss og generasjonene etter oss.

Direktoratet for byggkvalitet ble miljøsertifisert i 2013.

.

.