PILOT: Veien til komplett byggesøknad

Hvis du skal bygge for første gang er det en hel del å sette seg inn i. Denne veiviseren hjelper deg som skal bygge for eksempel garasje eller bod å få oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen fra idé til ferdig bygg.

Publisert 24. mars 2017

Illustrasjon som viser stegene i en byggeprosess

Når du lager en byggesøknad må du gjennom disse hovedstegene. Du finner mer detaljer om hvert enkelt steg under.
Tips: Det er fristende å starte med å tegne, men uten informasjonen i steg 1, 2 og 3 er det fort gjort å bruke mye tid på å tegne et bygg du ikke får lov til å bygge.

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til kommunens saksbehandling.

Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?

Kommunen tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Prisen varierer fra kommune til kommune. Du finner prisene i kommunens gebyrregulativ som pleier å ligge på kommunens nettside. I tillegg må du som regel betale for å få tilgang til et detaljert kart over eiendommen din, som forteller hvor du kan bygge.

 

Dette innholdet testes ut som en del av et pilotprosjekt i 2017.

Vi trenger din hjelp til å lage veiviseren bedre. Hva var enkelt å forstå og hva var vanskelig å forstå?

Hjelp oss å bli bedre