Presse

Mediehenvendelser kan gjøres til kommunikasjonssjefen på telefon eller e-post. Er du ikke journalist, må du ringe sentralbordet på 22 47 56 00, som setter deg i kontakt med riktig person.

Publisert 15. september 2016