Pressebilder

Bilder til nedlasting og fri bruk.

Sist endret 19.02.2021

  

Bilde av direktør Per-Arne Horne

Per-Arne Horne

Direktør Bilde av direktør Per-Arne Horne 

 Foto: Alexander Brown

Bilde av fagdirektør Kari Befring Bjørnstad 

Kari Befring Bjørnstad
Fagdirektør


 Bilde av fagdirektør Kari Befring Bjørnstad 

 Foto: Bjørn H. Pettersen

 Bilde av avdelingsdirektør Therese Brøndum

Therese Brøndum

Avdelingsdirektør

Avdeling for byggeregler og digitalisering


 Bilde av avdelingsdirektør Therese Brøndum 

 Foto: Bjørn H. Pettersen

Bilde av avdelingsdirektør Steinar Andersen

Steinar Andersen

Avdelingsdirektør

Avdeling for sentral godkjenning


Bilde av avdelingsdirektør Steinar Andersen

 

 Bilde av avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen

Christine Molland Karlsen

Avdelingsdirektør

Avdeling for virkemidler og utvikling


Bilde av avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen
Foto: Alexander Brown