Tildelingsbrev og arbeidsplaner

Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede virksomhetsstyring.

Sist endret 18.01.2016

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementene bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev.

I tildelingsbrevene fastsettes blant annet resultatmål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. 

Arbeidsplanen beskriver hvordan direktoratet planlegger å jobbe innenfor rammene tildelingsbrevet gir.