Foredragsholdere på Tilsynsdagen 2019

Disse holdt innlegg på Tilsynsdagen 4. november.

Sist endret 07.11.2019

 

Trond Bøhlerengen, SINTEF Community

Vanlige byggfeil

Lurer du på hva som er de vanligste byggfeilene? Og hva bør du se etter når du er ute på tilsyn? Trond Bøhlerengn vil fortelle deg om vanlige feil og mangler. 

Trond Bøhlerengen er seniorforsker ved SINTEF Community (tidligere SINTEF Byggforsk). Sammen med en håndfull kolleger arbeider han bl.a. med byggskader. I praksis er det skadeoppdrag, tilstandskontroller og prosjektgransking, samt spesialrådgivning innenfor fagområdene byggeteknikk og bygningsfysikk. I tillegg er en viktig del av arbeidsområdet også å utarbeide anvisninger i Byggforskserien.

 

 

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

Tilsyn i Trondheim

Trondheim kommune har jobbet lenge med tilsyn. Odd Morten Hansen vil komme med gode råd for å komme i gang med tilsyn. Han vil gi eksempler på hvordan man kan gå fram når man møter utfordringer i tilsynet.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Odd Morten Hansen

Odd Morten Hansen har mellom 1999 og 2007 jobbet i flere kommuner, blant andre Halden, Stjørdal og Trondheim. Deretter var han prosjektleder i Block Watne i fire år. Odd Morten har siden 2015 arbeidet med tilsyn i Trondheim kommune.
 

 

 

Karin Sivertstøl, Ålesund kommune

Dokumenttilsyn i praksis

Karin Sivertstøl vil ta deg med på dokumenttilsyn fra A til Å. Hun vil vise hva som kan være relevant dokumentasjon for tilsynet. Karin vil gi eksempler på viktige punkter som kan gjennomgås under tilsynet. Hun vil også snakke om hvordan man får en god dialog i tilsynet.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Karin Sivertstøl

Karin Sivertstøl er utdannet bygningsingeniør og har jobbet i 11 år som byggesaksbehandler. Hun har også vært prosjektleder i konsulentfirmaene OPAK AS og tidligere NEAS ASA (nå Sweco) i til sammen 11 år. I 2010 begynte hun å jobbe i Bærum kommune, i tidligere Vestfjorden Byggtilsyn. Der har hun jobbet med tilsynsvirksomhet, utarbeidelse av styringssystemer, tilsynsstrategi og maler for de ulike tilsynstypene. Vestfjorden Byggtilsyn var et interkommunalt tilsynskontor administrert av Bærum kommune og dekket tilsynsvirksomheten i Hurum, Røyken, Asker, Bærum og Lier. I oktober 2018 flyttet Karin hjem til Sunnmøre og Ålesund kommune, hvor hun nå jobber med å bygge opp tilsynsvirksomheten der.

 

Tom Mangelrød og Linn-Ida Ellingsen, Larvik kommune

Tilsyn til besvær – oppfølging for enhver

Linn-Ida Ellingsen og Tom Mangelrød fra Larvik kommune vil fortelle om hvordan de håndterer store og vanskelige saker på en god måte og hvilke problemer de har møtt på. De vil komme med praktiske råd og eksempler på hvordan man kan gå fram og hva man bør tenke på.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Tom Mangelrød

Tom Mangelrød har jobbet som bygningsinspektør i Larvik kommune siden 2009, og han jobber utelukkende med tilsyn. Tom er utdannet tømrer og har 28 års erfaring fra byggebransjen som håndverker, byggmester og prosjektleder. Han har også holdt kurs og foredrag for bransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Linn-Ida EllingsenLinn-Ida Ellingsen er tilsynsjurist, og arbeider spesifikt med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har bidratt med å utarbeide verktøy til bruk i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i kommunen. Hun har dessuten holdt kurs og foredrag om tilsyn og ulovligheter for byggebransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

 

Pål Lyngstad, Tromsø kommune

Tilsyn med universell utforming

Hva skal du vurdere i saksbehandlingen, og hva er tilsyn? På Lyngstad vil belyse dette i sitt foredrag. Han vil også gi gode råd om hvordan du kan føre tilsyn med universell utforming, både inne og ute.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Pål Lyngstad

Pål Lyngstad startet i jobben som enhetsleder for byggesak i Tromsø kommune våren 2019. Han har tidligere arbeidet som senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Der hadde han siden 2012 fagansvar for planløsninger, uteområder og universell utforming. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør. Pål har allsidig erfaring fra «alle sider av bordet», inkludert ni års erfaring fra kommunal byggesaksbehandling og som prosjektleder for kommunale plan- og byggeprosjekter.

 

Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet

Vanlige problemstillinger ved tilsyn

I dette foredraget vil Marit Langen vil gå gjennom en rekke vanlige problemstillinger som oppstår ved tilsyn. Hun tar utgangspunkt i spørsmål som direktoratet ofte får fra kommunene. Marit vil gi gode råd om alt fra hva kommunen kan gå inn i ved et tilsyn, til hva kommunen kan kreve av dokumentasjon fra foretakene og hvilke vurderinger som skal gjøres ved tilsyn med kvalifikasjoner.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Marit LangenMarit Langen er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1998. Hun var tidligere avdelingsdirektør for den juridiske avdelingen i Statens bygningstekniske etat. Langen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfagene byggekontrakter og entrepriserett og internasjonal rett. Hun har også en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med blant annet spesialisering innen offentlig rett.


Bente Myhre Borgan, Direktoratet for byggkvalitet

Krav til kvalifikasjoner

Vil du vite mer om hvilke krav som stilles til kvalifikasjoner ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett og ved erklæring av ansvarsrett i tiltak? Bente Myhre Borgan vil fortelle litt om likheter og ulikheter i kravene til utdanning, praksis og kvalitetssikringsrutiner, og hva kommunene bør ha fokus på i sine tilsyn.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Bente BorganBente Myhre Borgan har jobbet i Direktoratet for byggkvalitet, avdeling for sentral godkjenning, siden høsten 2011. Her har hun jobbet med tilsyn med sentralt godkjente foretak. Hun har også bidratt med presentasjoner og veiledning for konsulenter og bransjen i ulike sammenhenger, og for kommunene gjennom NKF-grupper. Bente har tidligere jobbet som byggesaksbehandler i perioden 2000–2011.

 

Trond Andersen og Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet

Spørsmål og svar

Trond og Marit svarer på spørsmål fra salen.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Trond S. AndersenTrond Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening. Han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fag- og mesterbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Marit LangenMarit Langen er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1998. Hun var tidligere avdelingsdirektør for den juridiske avdelingen i Statens bygningstekniske etat. Langen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfagene byggekontrakter og entrepriserett og internasjonal rett. Hun har også en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med blant annet spesialisering innen offentlig rett.