Foredragsholdere på Tilsynsdagen 2019

Her er noen av foredragene du kan høre på Tilsynsdagen 4. november.

Sist endret 06.06.2019

 

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

Tilsyn i Trondheim

Trondheim kommune har jobbet lenge med tilsyn. Odd Morten Hansen vil komme med gode råd for å komme i gang med tilsyn. Han vil gi eksempler på hvordan man kan gå fram når man møter utfordringer i tilsynet.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Odd Morten Hansen

Odd Morten Hansen har mellom 1999 og 2007 jobbet i flere kommuner, blant andre Halden, Stjørdal og Trondheim. Deretter var han prosjektleder i Block Watne i fire år. Odd Morten har siden 2015 arbeidet med tilsyn i Trondheim kommune.

 

 

Karin Sivertstøl, Ålesund kommune

Dokumenttilsyn i praksis

Karin Sivertstøl vil ta deg med på dokumenttilsyn fra A til Å. Hun vil vise hva som kan være relevant dokumentasjon for tilsynet. Karin vil gi eksempler på viktige punkter som kan gjennomgås under tilsynet. Hun vil også snakke om hvordan man får en god dialog i tilsynet.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Karin Sivertstøl

Karin Sivertstøl er utdannet bygningsingeniør og har jobbet i 11 år som byggesaksbehandler. Hun har også vært prosjektleder i konsulentfirmaene OPAK AS og tidligere NEAS ASA (nå Sweco) i til sammen 11 år. I 2010 begynte hun å jobbe i Bærum kommune, i tidligere Vestfjorden Byggtilsyn. Der har hun jobbet med tilsynsvirksomhet, utarbeidelse av styringssystemer, tilsynsstrategi og maler for de ulike tilsynstypene. Vestfjorden Byggtilsyn var et interkommunalt tilsynskontor administrert av Bærum kommune og dekket tilsynsvirksomheten i Hurum, Røyken, Asker, Bærum og Lier. I oktober 2018 flyttet Karin hjem til Sunnmøre og Ålesund kommune, hvor hun nå jobber med å bygge opp tilsynsvirksomheten der.

 

Tom Mangelrød og Linn-Ida Ellingsen, Larvik kommune

Tilsyn til besvær – oppfølging for enhver

Linn-Ida Ellingsen og Tom Mangelrød fra Larvik kommune vil fortelle om hvordan de håndterer store og vanskelige saker på en god måte og hvilke problemer de har møtt på. De vil komme med praktiske råd og eksempler på hvordan man kan gå fram og hva man bør tenke på.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Tom Mangelrød

Tom Mangelrød har jobbet som bygningsinspektør i Larvik kommune siden 2009, og han jobber utelukkende med tilsyn. Tom er utdannet tømrer og har 28 års erfaring fra byggebransjen som håndverker, byggmester og prosjektleder. Han har også holdt kurs og foredrag for bransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Linn-Ida EllingsenLinn-Ida Ellingsen er tilsynsjurist, og arbeider spesifikt med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har bidratt med å utarbeide verktøy til bruk i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i kommunen. Hun har dessuten holdt kurs og foredrag om tilsyn og ulovligheter for byggebransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

Pål Lyngstad, Tromsø kommune

Tilsyn med universell utforming

Hva skal du vurdere i saksbehandlingen, og hva er tilsyn? På Lyngstad vil belyse dette i sitt foredrag. Han vil også gi gode råd om hvordan du kan føre tilsyn med universell utforming, både inne og ute.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2019, Pål Lyngstad

Pål Lyngstad startet i jobben som enhetsleder for byggesak i Tromsø kommune våren 2019. Han har tidligere arbeidet som senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Der hadde han siden 2012 fagansvar for planløsninger, uteområder og universell utforming. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør. Pål har allsidig erfaring fra «alle sider av bordet», inkludert ni års erfaring fra kommunal byggesaksbehandling og som prosjektleder for kommunale plan- og byggeprosjekter.

Påmelding

Tilsynsdagen 2019 er fulltegnet og har venteliste.