Presentasjoner fra Tilsynsdagen 2019

Se presentasjoner fra Tilsynsdagen

Sist endret 08.11.2019

Du åpner eller laster ned presentasjonene som pdf-filer ved å klikke på titlene.

Opptak fra Tilsynsdagen ligger på YouTube-kanalen vår

Presentasjoner fra Tilsynsdagen

Krav til kvalifikasjoner

Bente Borgan, Direktoratet for byggkvalitet

Gjennomføring av dokumenttilsyn (kommer)

Karin Siverstøl, Ålesund kommune

Tilsyn med universell utforming

Pål Lyngstad, Tromsø kommune

Tilsyn i Trondheim

Odd Morten Hansen, Trondheim kommune

Vanlige problemstillinger ved tilsyn (kommer)

Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet

Tilsyn til besvær – oppfølging for enhver

Linn-Ida Ellingsen og Tom Mangelrød, Larvik kommune

Vanlige byggfeil

Trond Bøhlerengen, SINTEF