Priser og vilkår for Tilsynsdagen

Sist endret 13.08.2019

Konferansepakker

Konferansepakke 1: Deltakeravgift med festmiddag kr 1.650.

Konferansepakke 2: Deltakeravgift uten festmiddag kr 1.150.

Konferansepakke 3: Deltakeravgift med overnatting og festmiddag kr 2.845. Merk: Gjelder overnatting før Tilsynsdagen, fra 3. til 4. november.

Konferansepakke 4: Deltakeravgift med overnatting, men uten festmiddag kr 2.345. Merk: Gjelder overnatting før Tilsynsdagen, fra 3. til 4. november.

Vilkår

Ved påmelding til konferansen godtar du våre frister og betingelser.

Endringer:

  • Endringer i påmeldingen som gjøres online (via lenke i e-post), og som ikke fører til endringer i fakturagrunnlaget, kan gjøres uten omkostninger til og med 12. oktober. Dette gjelder endringer i kontaktopplysninger som navn, mobilnummer og e-post.
  • Endringer i påmeldingen som fører til at fakturagrunnlaget endres, medfører et endringsgebyr på kr 350.
  • Endringer i påmeldingen som gjøres fra og med 13. oktober, medfører et endringsgebyr på kr 350.

Avbestilling av deltakelse etter påmelding:

  • 100 prosent refunderes fram til og med 6. september.
  • 50 prosent refunderes fra og med 7. september til og med 3. oktober.
  • 25 prosent refusjon fra og med 4. oktober til og med 21. oktober.
  • Det gis ingen refusjon fra og med 22. oktober.

Personvern:

  • DiBK samler inn informasjon om deltakerne i forbindelse med påmelding til Tilsynsdagen 2019.
  • DiBK forbeholder seg retten til å sende ut evalueringsskjema i etterkant av arrangementet.
  • DiBK beholder deltakerinformasjonen for å invitere til neste års arrangement.

Påmelding

Tilsynsdagen 2019 er fulltegnet og har venteliste.