Program for Tilsynsdagen 2020

Årets program ga et faglig dypdykk ned i tilsynsarbeidet. Vi tok de nyttige avklaringene og gir kommunene inspirasjon til å komme i gang med tilsyn. Her finner du lenke til opptak. Presentasjonene blir lagt ut i uke 46.

Sist endret 24.08.2020

Trond Andersen, Direktoratet for byggkvalitet

Tilsyn med brannkonsept

Byggesaksforskriften krever at det skal føres kontroll med brannsikkerhet for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Den obligatoriske kontrollen er avgrenset til å gjelde brannkonsept. Foredraget tar for seg hva et brannkonsept er og hvordan du fører kontroll med brannkonsept i praksis.  

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2020, Trond Andersen

Trond Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening. Han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fag- og mesterbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom. 

 

 

Trine Lill Johansen, Trondheim kommune

Stans av arbeid på byggeplass 

Hva gjør du hvis du oppdager forhold på byggeplass som tilsier at arbeidet må stoppes umiddelbart?  I dette foredraget får du gode råd om hvordan du går fram.

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2020, Trine Lill JohansenTrine Lill Johansen er ingeniør og har jobbet i mange år ved byggesakskontoret i Trondheim kommune. Hun har vært leder for byggesakskontoret og er nå avdelingsleder.  

 

 

 

Therese Brøndum, Direktoratet for byggkvalitet

Tilsyn, reaksjoner og overtredelsesgebyr 

En del av arbeidet med å følge opp ulovligheter går ut på å ilegge sanksjoner og overtredelsesgebyr. I dette foredraget får vi høre hvilke sanksjoner det kan være lurt å bruke og når du bør bruke de. Vi får anbefalinger på størrelsen på tvangsmulkt og hvor hvor streng man bør være.  

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2020, Therese Brøndum

Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Hun er jurist og har tidligere jobbet elleve år med byggetilsyn i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn med ansvar for indre by i Oslo. 

 


 

Aud Eli Bergem Mayandia, Skatteetaten

Slik kan tilsyn stoppe arbeidslivskriminaliteten

I dette foredraget setter vi fokus på arbeidslivskriminalitet. Hvorfor er det viktig å bekjempe arbeidslivskriminalitet i arbeidet med å sikre gode bygg for et godt samfunn? Hva er A-krimsenteret og hvordan kan kommunen samarbeide med det lokale A-krimsenteret?

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2020, Aud Eli Bergem Mayandia

Aud Eli Bergem Mayandia har vært ansatt i Skatteetaten i over 20 år. Siden 2015 har hun jobbet med etterretning og analyse, ved det tverrfaglige A-krimsenteret i Oslo. Mayandia har studert økonomi og administrasjon ved daværende Økonomisk College. Hun har 2-årig skatteskole og videreutdanning innen kontrollmetodikk og tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

 

 

Svend Åge Strisland, Kristiansand kommune

Tilsyn for politikere

En av hovedgrunnene til at mange kommuner fører få eller ingen tilsyn er mangel på ressurser. Det er kommunens politikere som tildeler ressurser. Hvordan får man politikerne med på laget, slik at tilsyn og oppfølging kan prioriteres i større grad?

Foredragsholder på Tilsynsdagen 2020, Svend Åge StrislandSvend Åge Strisland er leder for avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Kristiansand kommune. Han har tidligere vært byggesaksleder i Vennesla kommune, jobbet fem år som byggesaksbehandler og har 14 års erfaring fra mureryrket. Han er utdannet bygningsingeniør (arealplanlegging/arkitektur) og har fagbrev i murerfaget.

 

 

Om Tilsynsdagen

  • Tilsynsdagen er en konferanse for kommunale byggesaksbehandlere som jobber med tilsyn eller som skal i gang med det.
  • Årets arrangement var digitalt – fra 09.00 til 12.00 mandag 2. november.
  • Konferansen var i år gratis for alle.