Stor interesse for å øke kompetansen på tilsyn i byggesaker

For første gang arrangerte Direktoratet for byggkvalitet en egen konferanse for dem som fører tilsyn i byggesaker. På Tilsynsdagen 2018 fikk de 100 deltakerne blant annet tips og råd om tilsynsstrategi, tilgjengelige tilsynsverktøy og produkttilsyn.

Sist endret 12.11.2018
Noen kommuner har kommet langt når det gjelder tilsyn i byggesaker. Å høre erfaringer fra dem som jobber med tilsyn til daglig, er verdifullt for byggesaksbehandlere som ikke har jobbet med tilsyn i samme omfang. Dette er fra den aller første Tilsynsdagen, som ble åpnet av Per-Arne Horne, direktør for Direktoratet for byggkvalitet.

– Vi håper Tilsynsdagen blir et nyttig og lærerikt arrangement for kommuner som ønsker å jobbe mer med tilsyn, sier Janneke Solem i Direktoratet for byggkvalitet.

Under Tilsynsdagen 2018 fikk de om lag 100 påmeldte deltakerne vite mer om planlegging av tilsyn, praktisk gjennomføring av tilsyn og evaluering etter tilsyn. Det innebar blant annet tips og råd om tilsynsstrategi, tilgjengelige tilsynsverktøy og produkttilsyn.

Hva kommunen skal gjøre når det avdekkes avvik og ulovligheter, og hvilke krav kommunene kan stille til foretakenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, var også tema på programmet.

Ta med kunnskap hjem

– Tilsynsdagen 2018 ble raskt fulltegnet, noe som tyder på at det er behov og interesse for et slikt arrangement. Direktoratets prosjektgruppe har gjort en stor innsats for at dette skal bli en interessant konferanse for alle som jobber med tilsyn, eller skal begynne å jobbe med tilsyn. Vi i direktoratet håper Tilsynsdagens deltakere vil knytte kontakter og tilegne seg kunnskap de kan dra nytte av i sitt arbeid i kommunene, sier Janneke Solem, som er direktoratets direktør for avdelingen Tilsyn og produkter.

Blant foredragsholderne på Tilsynsdagen 2018 var byggesaksbehandlere fra kommunene Asker, Sarpsborg og Larvik som fortalte om sine erfaringer med tilsyn der de jobber. I tillegg holdt skuespiller og foredragsholder Marianne Mørk Larsen et innlegg om kommunikasjon. Direktoratet for byggkvalitet stilte med Helena Langeland og Sissel Andersen, som begge jobber med tilsyn og produkter og har erfaring fra kommunal byggesaksbehandling og tilsyn.

Øke kompetansen innen tilsyn

Noen kommuner – og da først og fremst store kommuner – har kommet langt når det gjelder tilsyn. Mange små- og mellomstore kommuner fører imidlertid sjelden eller aldri tilsyn i byggesaker. Tilsynsdagen ble til for å øke kompetansen innen tilsyn i byggesaker.

– Vårt ønske er at konferansen kan bli en årlig begivenhet og en møteplass for dem som jobber med byggesakstilsyn rundt om i Norge. Vi vil at deltakerne på Tilsynsdagen skal utveksle erfaringer og lære av hverandre. Målet med dagen er i bunn og grunn at deltakerne skal sitte igjen med en klarere forståelse av hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer tilsyn. Foredragsholderne delte gode eksempler på dette under konferansen, sier Janneke Solem.

Tilsyn er samfunnsnyttig

Tilsynsdagen tok også opp metoder og verktøy som er til god hjelp i tilsynsprosessen. Å bli ledet gjennom en slik prosess er direktoratets forsøk på å gjøre flere byggesaksbehandlere tryggere i tilsynsrollen, slik at det blir utført flere tilsyn enn det blir i dag.

– Tilsyn er samfunnsnyttig, blant annet fordi det fører til bedre byggkvalitet og fordi det bidrar til læring og utvikling for foretakene. Direktoratet for byggkvalitet vil derfor legge til rette for og oppmuntre til flere byggesakstilsyn. I så måte kan Tilsynsdagen forhåpentligvis være en viktig bidragsyter. Med tanke på hvor stor interesse det har vært for dette arrangementet, har vi store forhåpninger til at det blir en nyttig dag for alle som deltar, fastslår Janneke Solem.

Se også