Tilsynsdagen 2022

Velkommen til Tilsynsdagen på Gardermoen 7. november! Programmet er komplett og her er forerdragene du får høre.

Sist endret 13.06.2022

 

Bedre bruk av ressurser

Mange kommuner oppgir mangel på ressurser som hovedårsak til at det ikke føres tilsyn. Vestby kommune har på kort tid både redusert saksbehandlingstiden i byggesaker samtidig som de har kommet godt i gang med tilsynsvirksomhet. Grepet er gjort uten å ansette flere. Her deler kommunen sine gode tips for hvordan få tid til både byggesaksbehandling og tilsyn.

June Cathrine Ormstad 200x250 SH.pngJune Cathrine Ormstad jobber som bygningssjef i Vestby kommune.  Tidligere har hun blant annet jobbet som advokat for Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS, i tillegg til å ha jobbet med ledelse i ulike stillinger og roller. Ormstad har en mastergrad i rettsvitenskap og en bacheolorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Oppfølging av avvik etter tilsyn

Dersom kommunen oppdager avvik når den er ute på tilsyn, er det viktig at funnene følges opp slik at avvikene kan lukkes. Hør hvordan Stavanger kommune følger opp avvik og deres råd om hvordan disse bør håndteres og hva som kan være passende reaksjoner.

Anna G S Berthelsen 200x250 SH.pngAnna Gretchen Sutherland Berthelsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har jobbet i Stavanger kommune i 10 år. De siste 7 årene har hun jobbet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

 

 

 

 

Tilsyn med boenheter

Kristiansand kommune jobber aktivt med oppfølging av mulig ulovlige hybler og boenheter i nybygg. I dette foredraget får du høre hvordan kommunen kan bruke regelverket til å regulere belastningen i boligområdene og hvordan følge opp eventuelle ulovlige objekter. Du får en grundig innføring i gjeldende regelverk og hvilke muligheter og verktøy som finnes i dag.

 

Jens Daniel Vidvand, Kristiansand kommuneJens Daniel Vinvand er jurist og saksbehandler i Kristiansand kommune.  Han har jobbet som advokat blant annet for Bull & Co Advokatfirma og har vært ansatt i Kristiansand kommune fra oktober 2019.  Vidvand har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Tilsyn med brannsikkerhet

Hvordan kan kommunene føre tilsyn med brannsikkerhet på en enkel måte, slik at antallet byggfeil på sikt kan reduseres? Foredraget inneholder praktiske eksempler fra kommuner som har fått bistand til å gjennomføre tilsyn.

Arnstein Fedøy, daglig leder Igneus ASArnstein Fedøy er daglig leder av Igneus AS. Han har master i brannsikkerhet og slokkeanlegg, og er mangeårig deltaker og leder i flere komiteer, inkludert Norsk Standard. Han har i flere år vært styremedlem i Brannfaglig fellesorganisasjon, er internasjonal forfatter og aktiv skribent.

 

 

 

Ulovlig innredning av naust til fritidsbolig

Innredning av naust til fritidsbolig er en vanlig problemstilling i kystnære kommuner. I dette foredraget får du høre om juridiske problemstillinger og erfaringer fra en større ulovlighetssak i Bodø kommune. Saken har flere ganger vært innom både Statsforvalter og Sivilombudet. Du får også generelle råd og tips som du kan ta med deg arbeidet med oppfølging av ulovligheter. 

Kristine Hirsti 200x250 SH.pngKristine Hirsti er juridisk rådgiver i Bodø kommune og jobber til daglig som faglig ansvarlig for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap og jobbet som advokatfullmektig før hun begynte i Bodø kommune.

 

 

 

 

Presentasjon av direktoratets hjelpemidler

DiBK har utarbeidet en rekke veiledninger som skal hjelpe kommunene i tilsynsarbeidet. Overingeniør Jonny Pedersen i direktoratet presenterer disse og forteller om det pågående arbeidet med å bistå kommuner med å føre tilsyn.
 

Jonny Pedersen, Direktoratet for byggkvalitetJonny Pedersen har bred erfaring med tilsyn, både i kommunal og i statlig sektor. Han har jobbet i Sandnes kommune, med tilsyn i byggesaker, og i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Pedersen er utdannet bygningsingeniør og har en master i organisasjon og ledelse, i tillegg til andre fagutdanninger.

 

 

 

 

 

Andre arrangementer:

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 7. november 2022.

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, på Gardermoen.

 

Delta digitalt!

Påmeldingen for å delta fysisk stengte 1. oktober.

Du kan forttsatt melde deg på digital deltakelse helt fram til konferansen starter.

Meld deg på her!